โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ ร่วมกิจกรรม EARTH HOUR 60+ “ ปิดไฟให้โลกพัก “ 13 -

โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ ร่วมกิจกรรม EARTH HOUR 60+ “ ปิดไฟให้โลกพัก “

โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม EARTH HOUR  60+  ปิดไฟให้โลกพัก  1 ชั่วโมง โดยปิดไฟที่ไม่จำเป็นเพื่อลดโลกร้อน ในวันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา20.30 – 21.30 น. ให้ทุกคนได้ร่วมแสดงพลังในการเปลี่ยนแปลงและพร้อมกับหลายประเทศทั่วโลก เพื่อยืนหยัดร่วมกันแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน