รพ. เวิลด์เมดิคอล เชิญร่วมกิจกรรมสัมนา หัวข้อ “เข่าเสื่อม...ไม่ต้องผ่าตัด” 13 -

รพ. เวิลด์เมดิคอล เชิญร่วมกิจกรรมสัมนา หัวข้อ “เข่าเสื่อม…ไม่ต้องผ่าตัด”

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล จัดกิจกรรมสัมนาหัวข้อ  “เข่าเสื่อม…ไม่ต้องผ่าตัด”  สำหรับผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลและยืดอายุการทำงานของข้อเข่า จากการบรรยายโดย อาจารย์ นพ.ชนินทร์ ลีวานันท์ แพทย์เวชศาตร์ฟื้นฟู แพทย์ฝังเข็ม และโค้ชสุขภาพดีแข็งแรงย้อนวัย…ครบวงจรคนแรกของโลก เจ้าของสถิติ คำค้น… เข่าเสื่อมใน Youtube ที่สูงที่สุด พร้อมเทคนิคท่าบริหารข้อเข่าให้แข็งแรง โดยทีมนักกายภาพบำบัด และให้บริการตรวจเอ็กซเรย์ข้อเข่าเสื่อมสำหรับผู้เข้าร่วมงาน 50 ท่านแรก   ( โดยไม่มีค่าใช้จ่าย )  ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.  ณ ชั้น 22 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล


สอบถามเพิ่มเติมและลงทะเบียนตรวจข้อเข่าได้ที่ แผนกศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์เฉพาะทาง  โทร.  02-8369999 ต่อ 2622  ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2561

 

 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์การตลาดโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนแจ้งวัฒนะ

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-836-9999  ต่อ2146