ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การเปิดรับสมัครประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา...ตามรอยเท้าพ่อ” ปี ๒๕๖๑ 13 -

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การเปิดรับสมัครประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา…ตามรอยเท้าพ่อ” ปี ๒๕๖๑

ประกาศการเปิดรับสมัครประกวดงานเขียน
“เรื่องเล่าจากบ้านเรา…ตามรอยเท้าพ่อ” ปี ๒๕๖๑
ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้รับแรงบันดาลใจ จากโครงการพระราชดำริในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลาโดยนำหลักการทรงงาน ๒๓ ข้อ ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาปรับใช้ในการทำงานหรือชีวิตประจำวัน ในรูปแบบงานเขียน
เรียงความ (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)
เรื่องสั้น (ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป)กวีนิพนธ์ (ไม่จำกัดอายุ)
ชิงเงินรางวัลสูงสุดถึง ๕๐,๐๐๐ บาท
พร้อมโล่รางวัล
จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เงื่อนไขการส่งผลงานการเข้าประกวด
– มีภูมิลำเนา หรือปัจจุบันอาศัยอยู่ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ไม่ต่ำกว่า๔ เดือน) – ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ocac.go.th พร้อมดูรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม
– ส่งใบสมัครและผลงานมาที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ใกล้บ้าน
– สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร๐ ๒๒๐๙ ๓๗๕๒ – ๓ และติดตามข่าวสารได้ใน Facebook
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย https://goo.gl/ysafAk
ร่วมส่งผลงานจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เท่านั้น