โครงการอบรมสัมมนา MIT Global Startup Workshop 2018 13 -

โครงการอบรมสัมมนา MIT Global Startup Workshop 2018

โครงการอบรมสัมมนาการดำเนินธุรกิจเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ MIT Global Startup Workshop (MIT GSW) 2018


อีกไม่ถึงเดือน เตรียมพบกับกิจกรรมครั้งใหญ่ “โครงการอบรมสัมมนาการดำเนินธุรกิจเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ MIT Global Startup Workshop (MIT GSW) 2018” ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 26-28  มีนาคม 2561

งาน MIT Global Startup Workshop เป็นการประชุมสัมมนาให้หัวข้อเทคโนโลยี นวัตกรรมและการสร้าง startup ซึ่งนำเสนอความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและผู้ประกอบการระดับโลกของ MIT การจัดงานที่ประเทศไทยครั้งนี้จะเป็นการจัดงานครบรอบ 21 ปี ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ณ โรงแรมโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ที่ เซ็นทรัลเวิลด์

เชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลที่สนใจพลักดันนวัตกรรมในประเทศไทย

  • เข้าร่วมฟังการจัด Panel Discussion ในหัวข้อเทคโนโลยี 10 ด้าน อาธิเช่น AgriTech: Building a Sustainable Future, EducationTech: The Future of Learning, UrbanTech: Livable Smart Cities, HealthTech: It’s Getting Better, FinTech: Blockchain และอื่นๆอีกมากมาย
  • เข้าร่วม Workshop มากถึง 10 หัวข้อ ซึ่งอิงจากหนังสือและวิชา Disciplined Entrepreneurship: 24 Steps to a Successful Startup ซึ่งเขียนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ Bill Aulet
  • รับ Mentoring จากคณาจารย์และผู้ประกอบการผู้เชี่ยวชาญจาก MIT
  • เข้าร่วมสมัครการแข่งขันชิงรางวัลสามประเภท ได้แก่ Startup Showcase, Elevator Pitch Competition และ Business Plan Competition ชิงเงินรางวัลที่หนึ่งมูลค่าสูงสุด $10,000 USD (เทียบเท่า 345,400 บาท)
  • สร้างเครือข่ายและโอกาสทางธุรกิจ

ลงทะเบียนร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ http://gsw.mit.edu/2018/registration.php

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เวปไซต์ของเรา http://gsw.mit.edu/2018/
หรือทาง Facebook: https://www.facebook.com/MITGSW/