เดิน-วิ่ง Charity TB Run 2018 Mini Marathon ครั้งที่ 2 13 -

เดิน-วิ่ง Charity TB Run 2018 Mini Marathon ครั้งที่ 2

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ประมาณ 120,000 ราย และถือเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตกว่า12,000 รายต่อปี ขณะเดียวกันยังเป็น 1 ใน 14 ประเทศ ที่มีผู้ป่วยวัณโรค (TB) วัณโรคร่วมกับเชื้อเอชไอวี (TB-HIV) และวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR) สูง


มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จึงร่วมกับ สำนักวัณโรค กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง การกุศล “Charity TB Run 2018 Mini Marathon ครั้งที่ 2 ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการเดิน วิ่ง และเพื่อสร้างกระแสรณรงค์ในช่วงวันวัณโรคสากลประจำปี พ.ศ.2561

โดยกิจกรรมเดิน วิ่ง การกุศล “Charity TB Run 2018 Mini Marathon ครั้งที่ 2” จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561 ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://goo.gl/5ULcGF หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่  LINE @fanaticrun โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยวัณโรคทั้งคนไทยและประชากรต่างชาติที่ยากไร้ด้อยโอกาสต่อไป