"มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย และของดีเมืองปากน้ำ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561" 13 -

“มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย และของดีเมืองปากน้ำ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561”

“มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย และของดีเมืองปากน้ำ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561”
พบกับ ผลิตผลทางการเกษตร สดจากไร่ สะอาด ปลอดภัย เลือกซื้อของดีเมืองปากน้ำ
อาทิ มะม่วงน้ำดอกไม้ ปลาสลิดบางบ่อ กุ้งเหยียด ข้าวหอมสมุทรปราการ เป็ดปากน้ำ
อาหารทะเลสดๆ และอีกมากมาย ให้เลือกช้อป
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 11 มี.ค. 60 บริเวณพื้นที่ Grand Hall และ Terrace
ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ