ประกวดภาพถ่าย ประติมากรรมแสงดอกทานตะวัน 13 -

ประกวดภาพถ่าย ประติมากรรมแสงดอกทานตะวัน

ประกวดภาพถ่าย ประติมากรรมแสงดอกทานตะวัน
ณ ยอดพิมาน ริเวอร์วอลค์ คุ้งน้ำสวยที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา (ตลาดดอกไม้ ยอดพิมาน)
http://www.yodpimanmarket.com/
ส่งผลงานด้วยการโพสหน้า Wall ของท่านพร้อมติด #ThesunflowersbyONGA
ชิงเงินรางวัลมูลค่า 5000 บาท
ประกาศผลวันที่ 1 มีนาคม 2018