ฟอลคอนประกันภัย พร้อมมอบส่วนลดเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้ใช้รถยนต์ที่ติดตั้งกล้อง CCTV 13 -

ฟอลคอนประกันภัย พร้อมมอบส่วนลดเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้ใช้รถยนต์ที่ติดตั้งกล้อง CCTV

Falcon Insurance

ฟอลคอนประกันภัย พร้อมมอบส่วนลดเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้ใช้รถยนต์ที่ติดตั้งกล้อง CCTV โดยมีเงื่อนไขการรับส่วนลด ดังนี้


1. สำหรับกรมธรรม์ภาคสมัครใจทุกประเภท
2. ต้องมีหลักฐานการติดตั้งกล้องและเปิดระบบใช้งานอยู่ตลอดระยะเอาประกันภัย
a. รูปถ่ายภายในรถที่เห็นกล้องและจุดติดตั้งกล้อง
b. รูปถ่ายหน้ารถที่เห็นป้ายทะเบียน
3. กรณีมีเคลมหากตรวจสอบพบว่า กล้องไม่ได้ถูกติดตั้ง หรือไม่ได้เปิดระบบทำงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บส่วนลดนี้คืน โดยหักจากค่าสินไหมทดแทน

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ :

ฟอลคอนประกันภัย พร้อมมอบส่วนลดเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้ใช้รถยนต์ที่ติดตั้งกล้อง CCTV 14 -  ฟอลคอนประกันภัย
ฟอลคอนประกันภัย พร้อมมอบส่วนลดเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้ใช้รถยนต์ที่ติดตั้งกล้อง CCTV 15 -  [email protected]
ฟอลคอนประกันภัย พร้อมมอบส่วนลดเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้ใช้รถยนต์ที่ติดตั้งกล้อง CCTV 16 -  Falcon_Motor_Sale
ฟอลคอนประกันภัย พร้อมมอบส่วนลดเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้ใช้รถยนต์ที่ติดตั้งกล้อง CCTV 17 -  ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02 676 9999