โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ กิจกรรมคืนความสุขให้กับสังคม 13 -

โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ กิจกรรมคืนความสุขให้กับสังคม

นายมนูญ วุฒิ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ นำคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมมอบสิ่งของอาหารเครื่องดื่มและพัดลมมอบให้กับทัณฑสถานหญิงจังหวัดสงขลาเพื่อให้กลุ่ม นท. หญิง ได้รับกำลังใจและออกมาพร้อมกับแรงพลักดันที่จะเป็นคนดีของสังคม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางโรงแรมฯได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้บริหารและพนักงานและเป็นกำลังใจให้กับ นท.หญิงที่จะออกมาทำความดีให้กับสังคมต่อไป ที่จังหวัดสงขลา