CPAC Green Solution ที่งานสถาปนิก'65 น่ามาชมนวัตกรรมการก่อสร้างอะไรบ้าง? 12 - ASA exhibition

นิเทศ จุฬาฯ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์


คุณสมบัติ (สมัครด้วยวิธีปกติ)

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตทุกสาขาวิชา กรณี ผู้สมัครไม่ได้สำเร็จการศึกษาทางด้าน นิเทศศาสตร์หรือ วารสารศาสตร์ จะต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กำหนด มีแต้มเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบเท่า กรณี ที่ผู้สมัครเข้าศึกษามีแต้มเฉลี่ยต่ำกว่า 3.25 ต้องมีประสบการณ์การทำงานในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี จึงมีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้

สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่ามาก่อน  แล้วจึงมาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี  ผู้สมัครต้องนำใบประมวลผลการศึกษา (Transcript)  ในระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า  ส่งเป็นเอกสารประกอบการสมัครด้วย

คุณสมบัติ (สมัครด้วยวิธีพิเศษ)

ผู้สมัครมีสัญชาติไทย จะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้

มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่าในหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(ทบวงมหาวิทยาลัย) กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ด้วยแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ด้วยแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.75  ได้คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFLไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน หรือเป็นคะแนน IELTS ตั้งแต่ 6.5 ขึ้นไป  หรือคะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 85 คะแนนขึ้นไป หากผู้สมัครไม่ได้สำเร็จการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์หรือวารสารศาสตร์ จะต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กำหนด

สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่ามาก่อน แล้วจึงมาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ผู้สมัครต้องนำใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าดังกล่าว  มาแสดงประกอบการสมัครด้วย


หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

รับรอง (ผู้สมัคร แผน ข ต้องยื่นหลักฐานหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานด้านนิเทศศาสตร์หรืออาชีพที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือประสบการณ์ 2 ปี สำหรับผู้สมัครด้วยวิธีพิเศษ)

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้

สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จระดับอนุปริญญา/เทียบเท่ามาก่อน แล้วจึงมาเรียนต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ผู้สมัครต้องนำใบคะแนนรายวิชา (Transcript)  ในระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า ส่งเป็นเอกสารประกอบการสมัครด้วย

สมัครเข้าศึกษาได้ที่   www.grad.chula.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กทม. 10330   โทร. 02-2182155, 02-2182178

เปิดทำการ

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 21.00 น.

วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

(หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Email: [email protected]

Website: www.commarts.chula.ac.th

Facebook: Grad Comm Arts

เว็บเราใช้คุ้กกี้เพื่อให้ท่านได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ และสามารถเลือกอนุญาตคุกกี้เองได้ที่ ตั้งค่าคุกกี้

Privacy Preferences

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา อาจมีการจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน ซึ่งจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านต้องการ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของท่านโดยตรง แต่ช่วยให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์แบบเฉพาะสำหรับท่านได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยท่านสามารถเลือกปฏิเสธไม่ยอมรับให้คุกกี้บางประเภททำงานได้ ซึ่งท่านสามารถคลิกที่หัวข้อแต่ละประเภท เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้ อย่างไรก็ตาม การเลือกปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่เราเสนอให้แก่ท่านได้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จําเป็นสําหรับการทํางานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies)
  Always Active

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย ส่วนนี้จะไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้ที่ช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

  เราใช้ Cookies ประเภทนี้เพื่อช่วยจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มได้อย่างสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากยิ่งขึ้น

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ (Analytics Cookies)

  เราใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดย Google ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลนี้ประกอบไปด้วย หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม ลิงค์ที่ท่านคลิก ระยะเวลาที่ท่านเข้าชมในแต่ละหน้า โดยเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ และเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  เราใช้คุกกี้ประเภทนี้จดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าชมและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และยังปรับปรุงเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาใดๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าเว็บให้ตรงกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น และทดสอบความมีประสิทธิภาพของโฆษณาเรา และนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จำเป็น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
  Cookies Details

บันทึกการตั้งค่า