ขอเชิญนิสิตนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมประกวดการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับอุดมศึกษา ครั้งที่16 ภายใต้หัวข้อ “First Time” 13 -

ขอเชิญนิสิตนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมประกวดการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับอุดมศึกษา ครั้งที่16 ภายใต้หัวข้อ “First Time”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ขอเชิญนิสิตนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมประกวดการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับอุดมศึกษา ครั้งที่16 ภายใต้หัวข้อ “First Time” เพราะทุกคนมี…ครั้งแรก ความยาวไม่เกิน 7 นาที ทีมละไม่เกิน 7 คน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 มีนาคม


สอบถามรายละเอียดได้ทาง inbox #Sfest16

ขอเชิญนิสิตนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมประกวดการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับอุดมศึกษา ครั้งที่16 ภายใต้หัวข้อ “First Time” 14 -
ขอเชิญนิสิตนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมประกวดการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับอุดมศึกษา ครั้งที่16 ภายใต้หัวข้อ “First Time” 15 -