รันเวย์ของนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น ประจำปี2018 เปิดแล้ว! ชิงรางวัลกว่า4แสน! 13 -

รันเวย์ของนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น ประจำปี2018 เปิดแล้ว! ชิงรางวัลกว่า4แสน!

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) และ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) เปิดรันเวย์ กิจกรรมการสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น ประจำปี 2561 (FASHION DESIGNER CREATION 2018 : FDC2018)


พัฒนาศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ นักออกแบบอิสระสาขาแฟชั่น (Freelance Fashion Designer) สู่นักออกแบบแฟชั่นมืออาชีพ
จุดเปลี่ยนชีวิตครั้งสำคัญของนักออกแบบอิสระ
พร้อมประกวดผลงานชิงรางวัล FDC 2018 มูลค่ากว่า 450,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
เป็นนักออกแบบอิสระหรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ มีความถนัดเฉพาะ เกี่ยวกับการออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น ไม่ว่าจะเป็น สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง เครื่องประดับ เป็นต้น

วิธีการสมัคร
ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการรับสมัครและสมัครด้วยตนเองที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWiGVhI03aUee4NCN66-dy8VRr5v4eXLDhVzN1rqvNjHIO3g/viewform

ระยะเวลา
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 082-4502632 และ 082-4502633