น่านชูโคเนื้อคุณภาพ สู่มาตรฐานครัวโลก 13 -

น่านชูโคเนื้อคุณภาพ สู่มาตรฐานครัวโลก

จังหวัดน่าน โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน และ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน    จัดกิจกรรม “มหกรรมโคเนื้อคุณภาพน่าน ครั้งที่ 1” (Nan Best Beef Fair 1st 2018) ภายใต้โครงการกิจกรรมพัฒนาและขยายตลาดเนื้อโคคุณภาพภายใต้โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค เพื่อพัฒนาและขยายการตลาดแบบครบวงจรเพื่อความยั่งยืน และสนับสนุนนโยบายอาหารปลอดภัยสู่ครัวโลกในเขตจังหวัดน่าน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานหน้าอาคารอเนกประสงค์ (ข้างหอเขียว) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เวลา 09.00 – 21.00 น.


ภายในงานพบกับผลิตภัณฑ์เนื้อโคคุณภาพ สินค้าแปรรูปคุณภาพจากปศุสัตว์จากผู้ประกอบการที่นำมาจัดแสดงและจำหน่าย กว่า 20 ร้านค้า การประกวดโคเนื้อคุณภาพ การประกวดไก่ตั้งเมืองน่าน การแข่งขันทำสเต็กเมืองน่าน กิจกรรมความบันเทิง และลุ้นรับของรางวัลมากมาย สอบถามรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/NanBestBeefFair