ส.สถาปนิกสยามฯ เตรียมจัดงาน ‘Glenn Murcutt : Architecture For Place’ 13 -

ส.สถาปนิกสยามฯ เตรียมจัดงาน ‘Glenn Murcutt : Architecture For Place’

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมมือกับสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย และ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เตรียมจัดนิทรรศการระดับโลก ‘Glenn Murcutt : Architecture For Place’ 17 กุมภาพันธ์ถึง 8 เมษายน 2561 นับเป็นงานเอ็กซิบิชั่นขนาดใหญ่ครั้งแรกของไทย จัดแสดงผลงานของสถาปนิกชาวออสเตรเลีย Glenn Murcutt ผู้ที่ได้รับรางวัล Pritzker Prize นิทรรศการนี้มีจุดเริ่มต้นที่ Gallery Ma โตเกียว ในปี 2008 หลังจากนั้นได้ถูกดัดแปลงรูปแบบให้เป็น Touring Exhibition โดย Architecture Foundation Australia จัดแสดงมาแล้ว ทั้งไทเป เวียนนา เฮลซิงกิ บรัสเซิลล์ มอนทรีอัล ฟีนิกซ์ และกลาสโกลว์ การจัดงานครั้งนี้ จะเป็นการผลักดันให้ประเทศไทยได้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของการจัดนิทรรศการคุณภาพระดับโลก

นายอัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า สมาคมสถาปนิกสยามฯ เตรียมจัดงานนิทรรศการระดับโลก ‘Glenn Murcutt : Architecture For Place’  ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 8 เมษายน 2561 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อาคารเคเอ็กซ์) ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ จะเป็นลักษณะ Touring Exhibition ที่แสดงผลงานของสถาปนิกชาวออสเตรเลีย Glenn Murcutt  เป็นสถาปนิกที่รู้จักในระดับนานาชาติ และมีชื่อเสียงก้องโลกด้วยปรัชญา ’แตะต้องผืนดินอย่างบางเบา’ (‘touch the earth lightly’) Murcutt เป็นผู้ที่รณรงค์อย่างแข็งขันในเรื่องการใช้วัสดุจากแหล่งทรัพยากรยั่งยืน และสามารถนำกลับมาใช้ได้อีก ผลงานเขาเป็นการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่มีความเรียบง่ายและสามารถใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของวัสดุ เช่น โลหะ ไม้ กระจก อิฐ และคอนกรีต มาเลือกให้เหมาะกับการก่อสร้างในเรื่องของพลังงานเป็นหลัก การออกแบบที่เป็นงานเฉพาะตัวของ Murcutt ทำให้เขาได้รับรางวัล The Pritzker Architecture Prize ในปี 2002 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบแก่งานสถาปัตยกรรมดีเด่น ที่มีคุณภาพในระดับสากล รวมถึงรางวัลเหรียญทองสถาบันสถาปนิกอเมริกันในปี ค.ศ. 2009 ด้วย โดยในงานนิทรรศการจะมีการจัดแสดงหุ่นจำลองที่สร้างขึ้นโดยช่างฝีมือชาวออสเตรเลีย พร้อมฝาครอบใสที่มีรูปติดสลักอยู่ 4 ชุด รวมทั้งมีวิดีโอ 12 นาที แสดงบทสนทนาของ Glenn Murcutt และPresentation  8  ผลงานของ Glenn Murcutt ซึ่งใช้พื้นที่ในการจัดแสดง 350 – 400 ตารางเมตร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยได้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของการจัดนิทรรศการคุณภาพระดับโลก เพื่อสร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนความคิดและการเรียนรู้ในหมู่สถาปนิกและผู้ทำงานอย่างสร้างสรรค์ ให้คนไทยได้มีโอกาสสัมผัส และเรียนรู้ผลงานของสถาปนิกผู้โด่งดัง   ในด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ถือเป็นแรงบันดาลใจในการสรรสร้างผลงาน ที่ใช้ความละเอียดอ่อนในกระบวนการคิดและออกแบบซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการสร้างผลงานที่มีคุณภาพต่อไป      โดยทางสมาคมได้เล็งเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพสถาปนิกไทย  และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สถาปนิกรุ่นใหม่ รวมถึงผู้สนใจในงานสถาปัตยกรรม และนิทรรศการนี้จะช่วยส่งเสริมการรับรู้งานสร้างสรรค์ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากประเทศออสเตรเลียในประเทศไทยด้วย “เราตั้งใจจัดงานขึ้นเพื่อทุกคน นี่เป็นครั้งแรกของวงการวิชาชีพที่เราได้มีโอกาสนำผลงานที่เคยจัดแสดงมาแล้วในหลายเมืองทั่วโลกมาจัดให้ชมถึงบ้านเรา นับเป็นการเปิดโลกทัศน์การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยก็สามารถจัดแสดง Exhibition ใหญ่ๆ แบบนี้ได้ ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย  Mr. Paul Robilliard   Architecture Foundation Australia และ TOTO และ GALLERY MA, Tokyo รวมถึงสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการเป็นเจ้าภาพร่วม  และได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด และบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด   ที่ทำให้นิทรรศการระดับโลก ‘Glenn Murcutt : Architecture For Place’  เกิดขึ้นได้ในประเทศไทย  งานนี้จะแสดงให้เห็นว่าเรามีศักยภาพที่จะนำงานระดับนานาชาติจากที่อื่นๆ    เข้ามาจัดแสดงได้  รวมถึงจะนำผลงานของเราแลกเปลี่ยนเพื่อไปจัดแสดงที่ต่างประเทศได้เช่นเดียวกัน เป็นการต่อยอด ขยายเครือข่ายในระดับเวิลด์วายด์” นายอัชชพลเผย

ผศ.ดร.กมล จิราพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการข้อมูล-ข่าวสาร สมาคมสถาปนิกสยามฯ เปิดเผยว่า “ความน่าสนใจอยู่ตรงเนื้อหาของนิทรรศการ ได้คัดสรรผลงานบางส่วนที่สร้างเสร็จของ Murcutt มาแสดงพร้อมกับวิธีการทำงานของเขาผ่านภาพเขียน (drawings) ภาพถ่ายฝีมือ Anthony Browell ได้บันทึกอย่างสละสลวย ถึงหัวใจสำคัญของงานออกแบบของ Murcutt คือความกลมกลืนระหว่างอาคารและธรรมชาติ นิทรรศการนี้ได้ให้ความสำคัญกับงานประเภทบ้านพักส่วนตัวของ Murcutt ที่ไม่เปิดให้สาธารณชนได้เข้าชม นอกจากนั้นยังมีอาคาร Arthur and Yvonne Boyd Art Center ที่ Riversdale, New South Wales ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ได้รับรางวัล ด้วยความมุ่งมั่นด้านการรักษาความยั่งยืนของของสภาพแวดล้อมในธรรมชาติ งานของ Murcutt จึงถูกจัดอยู่แถวหน้าของสถาปัตยกรรมร่วมสมัย โดยมีความชัดเจนด้านรูปทรงของอาคาร และความประณีตในรายละเอียด แต่ยังคงยึดหลักของการนำเอาองค์ประกอบอันทรงค่าจากสภาพแวดล้อมเข้ามารวมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของผู้อยู่อาศัย Murcutt  อธิบายว่าเขาคิดด้วยการขีดเขียน เขาถือว่างานสถาปัตยกรรมคือเส้นทางแห่งการค้นพบ การขีดเขียนสำหรับเขาแล้วคือหัวใจสำคัญของการค้นพบ มือที่กำลังขีดเขียนอยู่จะพบกับคำตอบได้ก่อนที่สมองจะเข้าใจเสียอีก งานนิทรรศการนี้ได้นำเสนอภาพเขียนด้วยมือของเขาที่จะนำพาผู้ชมให้เดินตามเส้นทางการสร้างสรร ผ่านขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการออกแบบ ตั้งแต่แบบร่างไปจนถึงแบบแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง”

อาจารย์ปริพล ตั้งตรงจิตร คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และประธานคณะทำงาน “งาน Architecture for Place’ – Glenn Murcutt Exhibition นับเป็นครั้งแรกระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับสมาคมสถาปนิกสยามฯ ที่ได้ร่วมงานกัน  โดยงานนิทรรศการระดับโลกครั้งนี้ จัดในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เป็นความโชคดีของนักเรียนที่ตั้งใจศึกษาต่อด้านสถาปัตย์ รวมถึงนิสิต นักศึกษา ไม่ว่าจะเรียนสาขาใด หรือสถาปนิก นักออกแบบมืออาชีพทุกแขนง ที่จะได้สัมผัสกับผลงานของสถาปนิกผู้ที่ได้จัดแสดงผลงานมาแล้วทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริม เช่นการบรรยายในวันเปิดงานโดย Professor Linsey Johnston, ผู้แทนจาก Architecture Foundation Australia ตลอดจนกิจกรรมด้านวิชาการ นวัตกรรมด้านการก่อสร้าง การประหยัดพลังงานและอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงยังได้แทรกผลงานของสถาปนิกเหล่านั้น จัดเป็น Exhibition คู่ขนานไว้ในนิทรรศการครั้งนี้ด้วย  และเชื่อมั่นว่าจากงาน Architecture for Place’ – Glenn Murcutt Exhibition นี้ เราจะได้มุมมองที่สด ใหม่ และอาจพบว่าการเรียนนอกห้องเรียนที่สนุกและมีความหมายนั้นมีอยู่จริง”

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ Architecture for Place’ – Glenn Murcutt Exhibition สามารถเข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึง 8 เมษายน  2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อาคารเคเอ็กซ์  ถ.กรุงธนบุรี เขตคลองสาน  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมสถาปนิกสยามฯ โทร.02-3196555 รวมถึงติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมได้ที่ เพสบุคส์ ชื่อ Pageสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ www.asa.or.th

เว็บเราใช้คุ้กกี้เพื่อให้ท่านได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ และสามารถเลือกอนุญาตคุกกี้เองได้ที่ ตั้งค่าคุกกี้

Privacy Preferences

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา อาจมีการจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน ซึ่งจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านต้องการ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของท่านโดยตรง แต่ช่วยให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์แบบเฉพาะสำหรับท่านได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยท่านสามารถเลือกปฏิเสธไม่ยอมรับให้คุกกี้บางประเภททำงานได้ ซึ่งท่านสามารถคลิกที่หัวข้อแต่ละประเภท เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้ อย่างไรก็ตาม การเลือกปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่เราเสนอให้แก่ท่านได้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จําเป็นสําหรับการทํางานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies)
  Always Active

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย ส่วนนี้จะไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้ที่ช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

  เราใช้ Cookies ประเภทนี้เพื่อช่วยจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มได้อย่างสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากยิ่งขึ้น

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ (Analytics Cookies)

  เราใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดย Google ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลนี้ประกอบไปด้วย หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม ลิงค์ที่ท่านคลิก ระยะเวลาที่ท่านเข้าชมในแต่ละหน้า โดยเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ และเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  เราใช้คุกกี้ประเภทนี้จดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าชมและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และยังปรับปรุงเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาใดๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าเว็บให้ตรงกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น และทดสอบความมีประสิทธิภาพของโฆษณาเรา และนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จำเป็น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
  Cookies Details

บันทึกการตั้งค่า