คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานบนเส้นทางวิศวกรรม ครั้งที่ 11 AGRINNOVATION ENGINEERING 2018 13 -

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานบนเส้นทางวิศวกรรม ครั้งที่ 11 AGRINNOVATION ENGINEERING 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เชิญชวนร่วมชมผลงานนวัตกรรมเพื่อการเกษตร   และการศึกษา พร้อมการสาธิตจากอาจารย์และนิสิตเจ้าของผลงานและวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ    รวม 39 ผลงาน  ในงาน “บนเส้นทางวิศวกรรม ครั้งที่ 11 AGRINNOVATION ENGINEERING 2018” ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2561 เวลา 09.30 – 17.30 น.  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ภายในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 ผู้เข้าชมงานจะได้พบกับเตาอบเนื้อสัตว์ไม่ง้อแสงอาทิตย์ เครื่องคัดแยกไข่อัตโนมัติ   โดรนสำหรับภารกิจฝนหลวงและการบินเกษตร ซีซาร์บ็อท หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาสำหรับเด็ก และหุ่นยนต์   เตะฟุตบอลขนาดเล็กเพื่อการศึกษา ตลอดจนนวัตกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   ได้ที่ www.facebook.com/vidsavaku หรือ Facebook เปิดบ้านวิศวะ มก. หรือ โทร 0 2797 0952