ตรวจค้นหาความเสี่ยงสำหรับผู้หญิง 13 -

ตรวจค้นหาความเสี่ยงสำหรับผู้หญิง

ผู้หญิงทุกคนมีความเสี่ยงอย่าปล่อยให้สายเกินแก้ รพ.วิภาวดีให้ความสำคัญในการป้องกันดีกว่ารักษาจึงได้จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพความเสี่ยงสำหรับผู้หญิง โดยเป็นการตรวจเพื่อหาความเสี่ยงของโรคที่เกิดกับผู้หญิง อาทิ มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน พร้อมรับของที่ระลึกหลากหลายรายการ ราคาเริ่มต้นเพียง 1,590 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-5611111 กด 1