ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา “โอกาสลู่ทางการค้าไทยในรัฐฉาน” @ ว.บัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ม.ศรีปทุม 13 -

ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา “โอกาสลู่ทางการค้าไทยในรัฐฉาน” @ ว.บัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ม.ศรีปทุม

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม


ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมฟังการเสวนา ““โอกาสลู่ทางการค้าไทยในรัฐฉาน”

 

โดย พลเอกเจ้ายอดศึก  ประธานสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน

อ.วรกร ชำนาญไพศาล  นายกสมาคมการค้าเอสเอ็มอีไทยโกอินเตอร์

รศ.ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ SPU

ดร.อุทัยรัตน์  เมืองแสน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ SPU

ดร.ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ SPU

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.00 -12.00 น.


ณ ห้องออดิทอเรียม1 ชั้น 11  อาคาร 11

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

***ค่าใช้จ่ายเพื่อการร่วมงาน 400 บาท ต่อท่าน  ชำระค่าสมัคร ณ จุดลงทะเบียนหน้างาน

(รับจำนวนจำกัด) 200 ท่านเท่านั้น

สอบถามรายละเอียด : คุณสวลี แนบนวน โทร. 02-579 1111 ต่อ 3055

#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ #Dek61 #DekSPU #โอกาสลู่ทางการค้าไทยในรัฐฉาน