ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ของสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย 13 -

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ของสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย

สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (TIChE) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโลโก้สมาคมฯ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 7,000 บาท


คุณสมบัติ
บุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ทุกหน่วยงาน โดยไม่จำกัดจำนวนผลงาน

โจทย์ในการออกแบบ
1. ตราสัญลักษณ์ต้องสื่อความหมายถึง วิชาชีพทางวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์
2. ตราสัญลักษณ์ต้องมีชื่อย่อของสมาคมฯ “TIChE” เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบ
3. ภาพและสีของตราสัญลักษณ์ ต้องจดจำง่าย และมีความทันสมัย
4. ตราสัญลักษณ์ใหม่ของสมาคมฯ ที่ออกแบบต้องสามารถประยุกต์ใช้งานกับสื่อสิ่งพิมพ์ ของที่ระลึก และตรายางประทับ เป็นต้น

หลักเกณฑ์การประกวด
1. รูปแบบตราสัญลักษณ์เป็นภาพที่ผลิตและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมใดออกแบบก็ได้ ไม่จำกัดเทคนิค โดยไฟล์ผลงานการออกแบบมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi ขึ้นไป โดยส่งไฟล์นามสกุล .ai (Adobe illustrator) และ .jpg ระบุ code สีที่เลือกใช้ใน Mode CMYK / RGB ทาง email : [email protected]
2. อธิบาย การนำเสนอในรูปแบบของ Presentation ของรูปแบบ รูปทรง สีและแรงบันดาลใจ การสร้างสรรค์ มาพร้อมกับ ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ e-mail ที่ติดต่อได้สะดวก
3. สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นกรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ของสมาคมฯ ซึ่งทางสมาคมฯ สามารถใช้สิทธิ์ในการปรับผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไป
5. สามารถส่งผลงานด้วยตนเอง/ไปรษณีย์
[email protected] โดยหัวข้ออีเมล (Subject) TIChE_Logo (ชื่อจริง – นามสกุล)
• สำนักงานสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ชั้น 10 อาคารเจริญวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดต่อ คุณกัลยาภัสร์ โทร 098-526-6149

กำหนดส่งผลงาน
สามารถส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 23:59 น. หากส่งผลงานนอกเหนือจากวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการแข่งขัน
ประกาศผล วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ทาง เว็บไซต์ของสมาคม http://www.tiche.org

รางวัลการประกวด
1. รางวัลชนะเลิศ เป็นเงินสด 5,000 บาท
2. รางวัลชมเชย 2 รางวัล เป็นเงินสด รางวัลละ 1,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://drive.google.com/file/d/0B5joKtGdhv86dUl5b2lPSzNMTU9Eb3ZVa3dXWlJ1bnB0TUlR/view?usp=drivesdk
ใบสมัคร : https://drive.google.com/file/d/0B5joKtGdhv86VlhzWUh4ZmJKaVZ6OS1wM2RlemlnUF8tckJj/view?usp=drivesdk

ติดต่อสอบถาม
• สำนักงานสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ชั้น 10 อาคารเจริญวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
[email protected]
• คุณกัลยาภัสร์ ทิพย์เวศ โทร 098-526-6149