การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ หรือ Geoinfotech 2018 และ Sirindhorn Conference on Geoinfomatics 2018 13 -

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ หรือ Geoinfotech 2018 และ Sirindhorn Conference on Geoinfomatics 2018

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ได้จัดให้มี การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ หรือ Geoinfotech 2018 และ Sirindhorn Conference on Geoinfomatics 2018 โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมและนิทรรศการ พร้อมมอบนโยบาย “ภูมิสังคมหนึ่งในรากฐานการ พัฒนาประเทศที่ยั่งยืน” ภายในงานจะพบกับการบรรยายพิเศษเรื่องวิถีการทำมาหากินอย่างยั่งยืนด้วยภูมิศาสตร์สนเทศ โดยนายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด, การเสวนาเรื่องภูมิสังคมกับการนำเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สนเทศไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร โดยนักวิชาการจากภาครัฐและเอกชน อาทิ นายวิบูลย์ สงวนพงศ์, นายพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ และ ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรฒน์, การเสวนาเรื่องข้อมูลเปลี่ยนโลก โดยนักวิชาการที่มีชื่อเสียง อาทิ ดร.วินน์ วรวุฒิคุณชัย, นายภัทราวุธ ซื่อสัตยาศิลป์, ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ด้านภูมิศาสตร์สนเทศ (G-CON) รอบชิงชนะเลิศ และการเสวนาที่เกี่ยวข้องอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจ โดยงานจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 081-6285141 และ 02-1414444 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป