การประกวดรางวัล “RICE PLUS AWARD 2018 : ข้าว...ก้าวใหม่” 13 -

การประกวดรางวัล “RICE PLUS AWARD 2018 : ข้าว…ก้าวใหม่”

พาณิชย์ฯ ปลุกกระแสข้าวไทยยุค 4.0
ริเริ่มการประกวดรางวัล “RICE PLUS AWARD 2018 : ข้าว…ก้าวใหม่”
เชิญชวนผู้ที่รักการสร้างสรรค์และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ส่งผลงานชิงถ้วยเกียรติยศ


กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ จับมือเครือข่ายพันธมิตร เชิญชวนผู้ที่รักการสร้างสรรค์ศิลปะแห่งรสชาติ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ นักวิจัย ตลอดจนประชาชนที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดสูตรอาหารนานาชาติปรุงจากข้าวไทย และการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทย ภายใต้โครงการ “RICE PLUS AWARD 2018 : ข้าว…ก้าวใหม่” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมข้าวไทยภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาลซึ่งอยู่บนฐานแห่งความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม พร้อมชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ เงินรางวัล และโอกาสทางธุรกิจมากมาย

การประกวดรางวัล “RICE PLUS AWARD 2018 : ข้าว…ก้าวใหม่” ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ การประกวดสูตรอาหารนานาชาติปรุงจากข้าวไทย (International Rice Recipe Contest) และการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทย (Innovative Rice Product Contest)

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ “RICE PLUS AWARD 2018 : ข้าว…ก้าวใหม่” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมข้าวไทยให้ก้าวไกลยิ่งกว่าเดิม พร้อมชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ เงินรางวัล และโอกาสทางธุรกิจมากมาย โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ผ่านทั้งช่องทางออนไลน์และทางไปรษณีย์ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.riceplusaward.com หรือที่เฟซบุ๊ก RicePlusAward และเฟซบุ๊ก dft2go หรือติดต่อที่อีเมล [email protected] และโทร. 02 254 6898