กระทรวงศึกษาธิการ เชิญชวนน้องๆหนูประกวด “หนูน้อยแห่งวังจันทรเกษม” ในงานวันเด็กแห่งชาติ 2561 13 -

กระทรวงศึกษาธิการ เชิญชวนน้องๆหนูประกวด “หนูน้อยแห่งวังจันทรเกษม” ในงานวันเด็กแห่งชาติ 2561

กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญน้องๆหนูเข้าการประกวด “หนูน้อยแห่งวังจันทรเกษม” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ภายใต้แนวคิด “เด็กเอ๋ย เด็กดี” เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง และปลูกจิตสำนึกความเป็นไทยด้วยการให้ผู้เข้าประกวดแต่งกายด้วยชุดไทย (ยุคไหนก็ได้) โดยแบ่งการประกวด 3 ระดับ ระดับอนุบาล อายุ 3 – 5 ปี, ระดับประถม อายุ 6 – 12 ปี และระดับมัธยม อายุ 13 – 15 ปี ซึ่งแบ่งเป็นประเภทชาย และหญิง เพื่อชิงเงินทุนการศึกษารวมกว่า 30,000 บาท และถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเฟซบุ๊ก เซิร์จคำว่า “หนูน้อยวังจันทรเกษม 2561”    สามารถขอใบสมัครและส่งใบสมัครได้ทาง www.facebook.com/pg/MOEChildrenDay2018/ สอบถามโทร 02-6187781-4 หรือ 086-9770112