ชื่องาน :   งานแสดงเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์2018

Event  :     PACK MAC2018

สถานที่จัดงาน  :  อิมแพค  เมืองทองธานี  ฮอล์ล2

Venue  :  Impact Exibition & Convention Hall2

ผู้จัดงาน  :  บริษัท  พีเอ็มพี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

Organizered :  PMP Management Co,.Ltd.

Packing Machine Exhibition (Pack Mac2018) เป็นงานแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมเพื่อการบรรจุภัณฑ์อาหาร  เครื่องดื่ม  ยาและเครื่องสำอาง ตลอดไปจนถึงการบรรจุภัณฑ์ของสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ  ท่านจะได้พบกับผู้ผลิต  นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ เครื่องจักร Packing Machine, Food Packing, Coldchain Logisticsภายใต้คอนแซ็ป  “การบรรจุภัณฑ์ที่ดี คือ กุญแจแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณ”  is an industrial machinery exhibition for food packaging, beverage, medicine and cosmetics. Always up to the packaging of various industrial goods. You will meet the producers. Imports and dealers both at home and abroad of Packing Machine, Food Packing, Coldchain Logistics. under the concept of “The Best Packing is key Success of your Business”
•Packing Machine  เป็นการแสดงเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ สินค้าอุตสาหกรรม  เครื่องดื่ม  ยาและเครื่องสำอาง  is an industrial machinery exhibition for  industrialpackaging, beverage, medicine and cosmetics.
•Food Packing  เป็นงานแสดงเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ประเภทอาหาร is an exhibiton of food packaging machinery.
•Coldchain Logitics  โซลูชั่นเย็นๆ  สำหรับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะความต้องการ “อาหารสด” บริการทางด้านโลจิสติกส์ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทำให้สามารถขยายวงจรเวลาจำหน่ายของสินค้าที่สามารถเน่าเสียได้ โดยไม่เน่าเสียอยู่ในคลังสินค้า หรือระหว่างการขนส่ง is solution For food and beverage business Especially the demand for “fresh food”, logistics services that apply technology that can extend the life cycle of the product can be perishable. Without rotting in the warehouse. Or during transport.
นอกจากนี้ยังมีสัมมนา และกิจกรรมต่างๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทังสิ้น จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเยี่ยมชมงาน
โทร./แฟ๊กซ์.02 197 8364
มือถือ. 08 6399 8080
FB. MHE & PACK MACK
No more articles