fbpx
พิพิธภัณฑ์การเกษตร ฯ เปิดรับสมัคร "จิตอาสา" สืบสานพระราชปณิธานกษัตริย์เกษตร ในงานมหกรรมในหลวงรักเรา "สืบสาน รักษา ต่อยอด" พระราชปณิธานกษัตริย์เกษตร ระหว่างวันที่ 2 -5 ธันวาคม 2560 13 -

พิพิธภัณฑ์การเกษตร ฯ เปิดรับสมัคร “จิตอาสา” สืบสานพระราชปณิธานกษัตริย์เกษตร ในงานมหกรรมในหลวงรักเรา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” พระราชปณิธานกษัตริย์เกษตร ระหว่างวันที่ 2 -5 ธันวาคม 2560

แบ่งปันกันตามกำลัง สร้างสรรค์กันตามวิถี เพราะความดีงามนั้น…สืบทอดได้

พิพิธภัณฑ์การเกษตร ฯ เปิดรับสมัคร “จิตอาสา” สืบสานพระราชปณิธานกษัตริย์เกษตร ในงานมหกรรมในหลวงรักเรา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” พระราชปณิธานกษัตริย์เกษตร ระหว่างวันที่ 2 -5 ธันวาคม 2560

โดยแบ่งงานจิตอาสาในการช่วยกันสร้างสรรค์ดังนี้
1.อาสาประชาสัมพันธ์
2.อาสาโยธา
3.อาสาจราจรและการขนส่ง
4.อาสาสวัสดิการและสาธารณสุข
5.อาสาผลิตสื่อและแบ่งปันความรู้
6.อาสาอื่น ๆ

ลงทะเทียบเป็นจิตอาสาได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พ.ย. 60 ทาง https://goo.gl/forms/wORzJVoTW16A9bUG2

ติดต่อสอบถามได้ที่ บุษป์สุคนธ์ ปั้นช้าง 063-238-3524 หรือ 02-529-2212
Email : [email protected]
line : @wisdomkingfan
Facebook : wisdomkingfan