fbpx

เปิดบ้านการเรียนรู้และการประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (คอนเน็กซ์-อีดี) ครั้งที่ 4

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน เวลา 8.30 – 12.30 น. ณ ห้องเพลนารี ฮอลล์ 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หัวหน้าทีมภาครัฐ) เป็นประธานงานเปิดบ้านการเรียนรู้และการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (คอนเน็กซ์-อีดี) ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) พร้อมด้วยภาคประชาสังคม และนายศุภชัย เจียรวนนท์ (หัวหน้าทีมภาคเอกชน) รวมถึงผู้บริหารระดับสูงจาก 12 องค์กร ผู้ร่วมก่อตั้ง โครงการคอนเน็กซ์-อีดี ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ กลุ่มเซ็นทรัล บมจ. ซีพี ออลล์ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ซีพีเอฟ) กลุ่มมิตรผล บมจ.ปตท. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ บมจ.ไทย ยูเนี่ยนกรุ๊ป และบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อรายงานความคืบหน้าและผลสำเร็จการดำเนินงานตลอด 1 ปีที่ผ่านมาของโครงการคอนเน็กซ์-อีดี พร้อมแสดงเจตนารมณ์ ผนึกกำลังสานต่อโครงการเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่องต่อไป

ทั้งนี้ ในงาน ยังได้รับเกียรติจากพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เทศนาธรรม หัวข้อ “สามัคคีธรรม = สามัคคีทำ” สะท้อนข้อคิดความร่วมมือเพื่อสรรค์สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ และความเสียสละ เพื่อก่อให้เกิดผลที่ยั่งยืน ซึ่งจะมีตัวแทนจากแวดวงการศึกษาของโครงการคอนเน็กซ์-อีดี ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการ ครู กรรมการสถานศึกษา นักเรียน และเหล่าผู้นำรุ่นใหม่ (School Partners) มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ “หนึ่ง ETC” ศิลปินชื่อดัง ยังจะมาขับร้องเพลงประจำโครงการ ร่วมกับน้องๆ จากโรงเรียนประชารัฐอีกด้วย

No more articles