Starbucks Thailand จับมือ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ ส่งผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์สู่ลูกค้าทั่วไทย 12 - Starbucks (สตาร์บัคส์)

Starbucks Thailand จับมือ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ ส่งผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์สู่ลูกค้าทั่วไทย

สตาร์บัคส์ ประเทศไทย จับมือ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
สนับสนุนผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ ไทยจากผู้สร้างสรรค์ท้องถิ่นสู่ ลูกค้าทั่วไทย


กรุงเทพฯ 16 ตุลาคม 2560 – บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด  ร่วมกับ SACICT หรือ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่ างประเทศ (องค์การมหาชน) สนับสนุนผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ ไทยทั้ง ถาดจักสานกระจูด ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ และกระเป๋าผ้าเย็บมือ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เราจะทำให้งานคราฟต์มีชีวิต และร่วมสมัยกับไลฟ์สไตล์” สู่ลูกค้าชาวไทยผ่านร้านสตาร์บัคส์ทุกสาขาทั่วประเทศ

“สตาร์บัคส์ มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เพื่อสนับสนุนและให้ โอกาสชาวไทยในภูมิภาค ในอาชีพงานฝีมือ เพื่อสร้างรายได้ และเปิดโอกาสให้หัตถศิลป์ ของไทยเป็นที่รู้จัก ผ่านกลุ่มลูกค้าสตาร์บัคส์ที่ หลากหลายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยลูกค้าสามารถซื้อสินค้าเหล่ านี้ ได้ที่ร้านสตาร์บัคส์ทั้ง 303 สาขาในประเทศไทย อาทิ ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ จากชุมชน

หัตถกรรมผ้าฝ้ายหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ถูกนำมาสร้างสรรค์ตัดเย็บเป็นชุดตุ๊กตาหมีสตาร์บัคส์ หรือ งานกระเป๋าผ้าเย็บมือ ซึ่ง SACICT ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ ต่อยอดการฝึกอาชีพงานเย็บผ้าของผู้ด้อยโอกาสจากทัณฑสถานหญิงกลาง เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเขาได้ ใช้เวลาพัฒนาตัวเอง สามารถกลับมาดำรงชีวิต มีอาชีพและเป็นคนดีของสังคมได้ อย่างปกติสุข” นายเมอร์เรย์ ดาร์ลิ่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (SACICT) กล่าวว่า “ครั้งนี้นับเป็นความร่วมมือจากภาคเอกชนอย่างเต็มรูปแบบ ในการเข้ามาร่วมส่งเสริมผลิตภั ณฑ์หัตถศิลป์จากสมาชิกศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศจากจังหวัดต่างๆ ตั้งแต่การสั่งซื้อวัตถุดิบ สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์จากชุมชนฯ สู่ช่องทางการจัดจำหน่ายระดั บสากล ซึ่ง SACICT เชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้นอกจากจะช่วยสร้างรายได้สู่ ท้องถิ่นแล้ว ยังช่วยสนับสนุนภาพลักษณ์งานศิลปหัตถกรรมของไทยไปสู่สังคมปัจจุบันในวงกว้างอีกด้วย”

Starbucks Thailand จับมือ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ ส่งผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์สู่ลูกค้าทั่วไทย 13 - Starbucks (สตาร์บัคส์) Starbucks Thailand จับมือ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ ส่งผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์สู่ลูกค้าทั่วไทย 14 - Starbucks (สตาร์บัคส์) Starbucks Thailand จับมือ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ ส่งผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์สู่ลูกค้าทั่วไทย 15 - Starbucks (สตาร์บัคส์)

จำหน่ายใน 303 สาขา ทั่วประเทศ

งานศิลปหัตกรรมเพื่อการผลิตและจำหน่าย ณ ร้านสตาร์บัคส์ 303 สาขา ทั่วประเทศ ประกอบด้วย

กระเป๋าผ้าเย็บมือ ในโครงการความร่วมมือพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ระหว่าง SACICT กับ กรมราชทัณฑ์ พัฒนาทักษะงานฝีมือแก่ผู้ด้อยโอกาสจากทัณฑสถานหญิงกลางใน “โครงการกำลังใจ” ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์ เจ้าพัชรกิติยาภา ที่ทรงจัดตั้งเพื่อให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจกับกลุ่มผู้ที่ก้าวพลาด ขาดโอกาส ใช้เวลาในการพัฒนาตัวเอง ให้กลับมาดำรงชีวิต มีอาชีพและเป็นคนดีของสังคมได้อย่างปกติสุข

ชุดตุ๊กตาผ้าฝ้ายทอมือย้อมสี ธรรมชาติ โดยฝีมือครูช่างศิลปหัตถกรรมของ SACICT จากกลุ่มทอผ้าสีธรรมชาติหนองบั วแดง จ.ชัยภูมิ ซึ่งให้ความสำคัญกับการใช้วัตถุดิบธรรมชาติพื้นถิ่น อาทิ สีฟ้า ได้จากครามซึ่งเป็นพืชไม้พุ่มขนาดเล็ก สีเหลืองได้จากแก่นขนุนและแห้ม พืชเมืองร้อนแถบจังหวัดสุรินทร์ ศรีษะเกษ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการบำบัดน้ำเสียจากการย้อมก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์ของเราเป็นการเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง


ถาดจักสานกระจูด วัตถุพื้นบ้านผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ฝีมือทายาทช่างศิลปหัตถกรรมของ SACICT จากกลุ่มกระจูดวรรณี จ.พัทลุง

ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าหัตกรรมที่มีคุณค่าเหล่านี้ได้ ณ ร้านสตาร์บัคส์ใกล้บ้านคุณ โดยกระเป๋าผ้าเย็บมือพร้อมวางขายตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม ศกนี้ ในขณะที่ถาดจักสานกระจูด และตุ๊กตาหมีผ้าฝ้ายทอมือย้อมสี ธรรมชาติจะวางขายเป็นลำดับถัดไปเร็วๆนี้ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.starbucks.co.th

Starbucks Thailand จับมือ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ ส่งผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์สู่ลูกค้าทั่วไทย 16 - Starbucks (สตาร์บัคส์)

ตัวอย่างการย้อมสีธรรมชาติ

1. คราม ให้สีฟ้า เป็นพืชประเภทไม้พุ่มขนาดเล็ก มีความสูงของต้นประมาณ 4-6 ฟุต หรือสูงประมาณ 1-2 เมตร   ชอบแสงแดด ทนทานต่ออากาศและดินเค็มได้ดี การทำสีจากคราม ใช้ต้นสดนำมาหมักในน้ำด่าง จนมีเนื้อเป็นโคลน โดยสารที่มีสีน้ำเงิน คือสาร Indigo-blue และถือกันว่าครามคือ “ราชาแห่งสีย้อม” (King of the dyes)

2. แก่นขนุนและแห้ม ให้สีเหลือง เป็นพืชเมืองร้อนพบขึ้นอยู่ทั่ วไปในพื้นที่แถบชายแดนจังหวัดสุรินทร์ ศรีษะเกษ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 15 เมตร ใบเรียบ ผิวมัน สีเขียวเข้ม การย้อมใช้เปลือกต้นแห้ง ต้มกับน้ำแล้ว กรองนำมาย้อมเส้นฝ้าย

3. ใบสบู่เลือด ให้สีเขียว สบู่เลือดเป็นพรรณไม้เถาชอบพาดพั นไปตามไม้ต้นคล้ายบอระเพ็ดเถากลม มียางสีแดงจึงเรียก สบู่เลือดใช้ใบส่วนยอดเป็นวัตถุดิบให้สี สกัดสี โดยต้มใบสดกับน้ำย้อมด้วยวิธีย้ อมร้อน

4. ผลตะโกนา ให้สีดำ  ไม้ยืนต้นสูงได้ถึง 15 เมตร สกัดสีจากผลสดตากแห้งต้มกับน้ำ นำน้ำสีที่ได้มาย้อมเส้นฝ้าย แห อวน

5. ครั่ง ให้สีแดง ครั่งเป็นแมลงชนิดหนึ่ง มีตัวสีแดง ขนาดเล็กมาก ซึ่งอาศัยอยู่ตามกิ่งของต้นไม้ ที่ใช้เลี้ยงครั่ง ต้นไม้ที่เลี้ยงครั่งมีหลายชนิด แต่มีสามารถเลี้ยงครั่งได้ผลดี คือต้นจามจุรี ต้นพุทรา สีที่ย้อมได้จะขึ้นอยู่กับอายุ ของครั่ง อายุของการเก็บรักษาครั่ง และชนิดของพืชอาศัย สีที่ได้จะมีความแตกต่างกันไปตั้งแต่สีแดงอมม่วง จนถึงสีแดงสด

6. เปลือกประดู่ ให้สีน้ำตาล ใช้เปลือกและแก่นต้นมาใช้ ในการย้อมสี ปัจจุบันแก่นประดู่ค่อนข้ างจะหายากจึงนิยมใช้เฉพาะส่วนของเปลือกต้นด้านในมาใช้ ในการย้อมสีแทน โดยลอกเอาเฉพาะเปลือกต้นด้านในนำมาสับเป็นชิ้นเล็กๆ ตากให้แห้ง ต้มสกัดสีกรองใช้เฉพาะน้ำนำไปย้อมสี

เกี่ยวกับสตาร์บัคส์

บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ มุ่งมั่นในการเสาะแสวงหาและคั ดสรรเมล็ดกาแฟอาราบิก้าชั้นเยี่ ยมจากทั่วโลกมาตั้งแต่ปี พ.ศ 2514 สตาร์บัคส์ ถือเป็นผู้นำและผู้บุกเบิกธุรกิ จกาแฟคั่วบด และร้านกาแฟระดับโลก ด้วยมาตรฐานในการดำเนินธุรกิ จและความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิ ศ ทำให้สตาร์บัคส์สามารถมอบ ประสบการณ์สตาร์บัคส์ที่พิ เศษให้กับผู้บริโภคผ่านกาแฟทุ กแก้วของสตาร์บัคส์ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกั บประสบการณ์สตาร์บัคส์ได้ โดยคลิกไปที่ www.starbucks.com

เกี่ยวกับสตาร์บัคส์ คอฟฟี่ ไทยแลนด์

สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ ไทยแลนด์ เปิดดำเนิ นการในประเทศไทยสาขาแรกเมื่อเดื อนกรกฎาคม 2541 ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 303 สาขา ทั่วประเทศไทย สตาร์บัคส์ มุ่งมั่นที่จะมอบ ประสบการณ์สตาร์บัคส์ ให้กับผู้บริโภคในประเทศไทย ขณะเดียวกันก็มุ่งมั่นในการให้ ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งปลู กกาแฟ พร้อมทั้งชาวไร่กาแฟและครอบครัว ชาวไร่กาแฟชาวไทยภู เขาทางภาคเหนือ ภายใต้ชื่อ กาแฟม่วนใจ๋ เบลนด์

สตาร์บัคส์ มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์เครื่ องดื่มพิเศษเฉพาะบุคคลเพื่ อมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ บริโภค พาร์ทเนอร์สตาร์บัคส์ พร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ ความชำนาญในด้านกาแฟของสตาร์บั คส์ ให้กับผู้บริโภคทุกคน ด้วยการเตรียมเครื่องดื่มแบบพิ เศษเฉพาะบุคคล หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติ มเกี่ยวกับสตาร์บัคส์ กรุณาคลิกไปที่ www.starbucks.co.th

เกี่ยวกับ SACICT

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่ างประเทศ (องค์การมหาชน) มีชื่อในภาษาอังกฤษว่า The SUPPORT Arts and Craft International Centre of Thailand (Public Organization) มีชื่อย่อว่า  SACICT (อ่านว่าสักสิด) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ ส่งเสริมและสนับสนุนงานศิลปหั ตถกรรมของไทยให้เป็นที่รู้จั กและยอมรับทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยนโยบายด้านการอนุรักษ์ สืบสานองค์ความรู้งานศิลหั ตถกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์และศั กยภาพของบุคคลากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานหัตถกรรม เพื่อสอดรับความต้ องการของตลาดปัจุบัน ขยายช่องทางการเข้าถึงและสร้ างการรับรู้งานศิลปหัตถกรรมสู่ ประชาชนให้ทันสมัย ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกั บองค์กรได้ที่ www.sacict.or.th หรือ โทร.1289

เว็บเราใช้คุ้กกี้เพื่อให้ท่านได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ และสามารถเลือกอนุญาตคุกกี้เองได้ที่ ตั้งค่าคุกกี้

Privacy Preferences

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา อาจมีการจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน ซึ่งจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านต้องการ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของท่านโดยตรง แต่ช่วยให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์แบบเฉพาะสำหรับท่านได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยท่านสามารถเลือกปฏิเสธไม่ยอมรับให้คุกกี้บางประเภททำงานได้ ซึ่งท่านสามารถคลิกที่หัวข้อแต่ละประเภท เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้ อย่างไรก็ตาม การเลือกปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่เราเสนอให้แก่ท่านได้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จําเป็นสําหรับการทํางานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies)
  Always Active

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย ส่วนนี้จะไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้ที่ช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

  เราใช้ Cookies ประเภทนี้เพื่อช่วยจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มได้อย่างสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากยิ่งขึ้น

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ (Analytics Cookies)

  เราใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดย Google ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลนี้ประกอบไปด้วย หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม ลิงค์ที่ท่านคลิก ระยะเวลาที่ท่านเข้าชมในแต่ละหน้า โดยเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ และเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  เราใช้คุกกี้ประเภทนี้จดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าชมและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และยังปรับปรุงเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาใดๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าเว็บให้ตรงกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น และทดสอบความมีประสิทธิภาพของโฆษณาเรา และนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จำเป็น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
  Cookies Details

บันทึกการตั้งค่า