fbpx
ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง จัดงาน " กินเจแล้ว....Young " 13 -

ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง จัดงาน ” กินเจแล้ว….Young “

เอาใจคนกินเจ ในช่วงเทศกาลกินเจนี้
ด้วยงาน ” กินเจแล้ว….Young ”
มหาทาน มหากุศล เสริมบารมี
กับอาหารเจเลิศรส พร้อมชม กิจกรรมมากมาย
ระหว่างวันที่ 19 – 29 ต.ค. 60
บริเวณ พื้นที่ Event Hall ชั้นใต้ดิน
ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ