fbpx
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. รับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการโควตาเรียนดี ม.6/ปวช./ปวส. ปีการศึกษา 2561 13 -

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. รับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการโควตาเรียนดี ม.6/ปวช./ปวส. ปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในโครงการโควตาเรียนดี ม.6/ปวช./ปวส. ปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ผู้สนใจสามรถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ http://sci.kmutnb.ac.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. โทร. 0 2555 2000 ต่อ 4210 , 4220