fbpx
ชม ชิม ช้อป จุใจ กับ“เมืองนวัตกรรมอาหาร” จากทั่วประเทศ 22 – 24 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สุพรรณบุรี 13 -

ชม ชิม ช้อป จุใจ กับ“เมืองนวัตกรรมอาหาร” จากทั่วประเทศ 22 – 24 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สุพรรณบุรี

พลาดไม่ได้กับงาน “นวัตกรรมอาหารทวารวดี Food Innopolis” 
22 – 24 กันยายน 2560  ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สุพรรณบุรี 

งาน “นวัตกรรมอาหารทวารวดี Food Innopolis”  จัดให้มีขึ้นเพื่อให้ นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1  ได้รับข้อมูลในเรื่อง “นวัตกรรมอาหาร” ที่เป็นประโยชน์มากที่สุด  พร้อมทั้งจะได้เลือกซื้อเลือกชมสินค้าคุณภาพของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1  ในขณะที่ผู้ประกอบการ ก็จะได้เห็นไอเดียนวัตกรรมอาหารจากที่ต่างๆ  เพื่อจะได้นำไปปรับปรุง  ยกระดับผลิตภัณฑ์ของตัวเองต่อไป”

ซึ่งกิจกรรมภายในงานแบ่งออกเป็น 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1.การจัดประกวดนวัตกรรมอาหาร โดยกำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน  Theme “อาหารไทยเพื่อสุขภาพ สไตล์ไทยโมเดิร์น” ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร 2.การจัดแสดงนวัตกรรมอาหารจากทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด  Food  Innovation Center”  โดยจัดแสดงนวัตกรรมอาหาร เพื่อสร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการได้กลับไปพัฒนาศักยภาพของตนเอง  3. การจัดจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มจังหวัด เน้นนำเสนอสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยทุกขั้นตอน 4. กิจกรรมบนเวทีกลาง เพื่อสร้างความบันเทิงให้กับผู้เข้าชมตลอดงาน โดยจะมีการแสดงต่างๆ  หมุนเวียนตลอดทั้งวัน โดยวันเสาร์ที่ 23 กันยายน เวลา 15.00 น. พบกับมินิคอนเสิร์ต “ลูลู่ ลาล่า” และ 5. การจัดนิทรรศการนวัตกรรมอาหาร เป็นการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมอาหารที่น่าสนใจของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 1 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมผสานภูมิปัญญา เพิ่มมูลค่าอาหารไทย จากวิถีถิ่นสู่สากล”

สอบถามเพิ่มเติม  :  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  โทร. 035 545 603