สัมมนาส่งเสริมการเรียนรู้และแบ่งปัน ในหัวข้อ "การพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจโรงแรมสู่อนาคตที่มั่นคง" 13 -

สัมมนาส่งเสริมการเรียนรู้และแบ่งปัน ในหัวข้อ “การพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจโรงแรมสู่อนาคตที่มั่นคง”

สมาคมโรงแรมไทย ร่วมกับ ชมรมนักบริหารทรัพยากรบุคคลโรงแรม จะจัดงานสัมมนาส่งเสริมการเรียนรู้และแบ่งปัน ในหัวข้อ “การพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจโรงแรมสู่อนาคตที่มั่นคง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจถึงความหมายและแนวโน้มของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจโรงแรม การมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงต้องการให้ทราบว่าทำไมการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะมีการบรรยายรับฟังความรู้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรพิเศษ ดังนี้


• ศาสตร์พระราชาและการพัฒนาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน “การดำเนินธุรกิจโดยใช้หลักการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช” โดย ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

• การจัดการธุรกิจไมซ์อย่างยั่งยืน “จัดงานประชุมและงานอีเวนท์อย่างไรให้ยั่งยืน และโอกาสทางการตลาด” โดย คุณชูเลง โก ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน และ โรงแรม เลอ เมอริเดียน กรุงเทพฯ

• การจัดการอาหารเพื่อความยั่งยืน “การจัดการอาหารภายในโรงแรม จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ และการลดปริมาณขยะเศษอาหาร” โดย คุณสมชาย วงษ์วัฒนา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สามพรานริเวอร์ไซด์ และ “แนะนำมูลนิธิ ไทยฮาร์เวส เอสโอเอส: บริการจัดการอาหารส่วนเกิน” โดย คุณโป้วเจา เฉิน เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายชุมชน มูลนิธิไทยฮาร์เวสต์ เอสโอเอส

• การพัฒนาอย่างยั่งยืนมีความสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างไร “ความยั่งยืนเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ ผู้ถือหุ้น ผู้บริโภค และผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างไร และโครงการพัฒนาความยั่งยืนต่างๆ ของโรงแรมในเครือไมเนอร์ กรุ๊ป (อนันตรา อวานี)” โดย คุณชมพรรณ กุลนิเทศ รองประธานฝ่ายบริหารการ ลงทุนและความ ยั่งยืน บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด

• การมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างสร้างสรรค์ “กรณีศึกษา วิถีมิตรผล: “อ้ายสาคร” เสริมสร้างสัมพันธ์ภายในองค์กรกับชุมชน และการใช้โซเชียลมีเดียมัดใจผู้บริโภค” โดย คุณปัญจพร คู่สามารถ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

• ความรู้เบื้องต้นในการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโรงแรมโดย คุณพวงพันธ์ ศรีทอง ผู้จัดการโครงการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

• การประหยัดพลังงานกับธุรกิจโรงแรม และการสนับสนุนจากภาครัฐ โดย ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


และพบกับงานแสดงสินค้าธุรกิจโรงแรม รวมถึงนวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงาน ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นใน วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ นอกจากนี้ สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา จะได้รับราคาพิเศษเมื่อจองและชำระเงินภายในวันที่ 20 กันยายน 2560 เพียง 900 บาทสุทธิ/ท่าน (จากราคาปกติ 1,000 บาทสุทธิ)

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสนใจเข้าร่วมสัมมนา ได้ที่โทร. 02 282 5277 หรืออีเมล [email protected]