fbpx
ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ชูนวัตกรรมประกันภัยยุคดิจิตอล "ประกันรถเติมเงิน" ในงานสัปดาห์ประกันภัย 2560 เตรียมอัดโปรฯ ประกันวินาศภัยแบบครบวงจร 13 -

ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ชูนวัตกรรมประกันภัยยุคดิจิตอล “ประกันรถเติมเงิน” ในงานสัปดาห์ประกันภัย 2560 เตรียมอัดโปรฯ ประกันวินาศภัยแบบครบวงจร

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ส่งนวัตกรรมประกันภัยใหม่ ประกันรถเติมเงิน เปิด –ปิดได้ ด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ  พร้อมโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยแบบครบวงจร ร่วมงานสัปดาห์ประกันภัย 2560 ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภายใต้แนวคิด ” เทคโนโลยีเชื่อมต่อโอกาสและความท้าทาย เพื่ออนาคตไทย Opportunities and Challenges for Thailand future” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของการทำประกันภัย อันเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงและสามารถสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ

 

ทั้งนี้ ภายในบูธบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์  ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษ ประกันวินาศภัยแบบครบวงจร เพื่อส่งเสริมธุรกิจประกันภัยและเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัยมากยิ่งขึ้น อาทิ โปรโมชั่นประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 รับฟรีกระเป๋ารักษ์โลก เมื่อซื้อกรมธรรม์มูลค่าตั้งแต่ 15,000 บ.เป็นต้นไป  หรือซื้อประกันรถยนต์ชั้น 2+ และ 3+  สามารถรับสิทธิ์ส่วนลดทันที 20% พร้อมแก้วน้ำ Snow Town  มูลค่า 169 บ.    นอกจากนี้ยังมีส่วนลด 10% ของประกันเดินทางเมื่อซื้อภายในงานตั้งแต่ 1,000 บ.เป็นต้นไป   ส่วนประกันอัคคีภัยบ้านที่อยู่อาศัยและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA x 2 รับส่วนลดทันที 20 % เมื่อซื้อภายในงานเช่นกัน  โดยสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่บูธประกันภัยไทยวิวัฒน์ ภายในงานสัปดาห์ประกันภัย 2560 ระหว่างวันที่  22 -24 กันยายน 2560 ห้องเพลนารี 1 -3 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ส่งนวัตกรรมประกันภัยใหม่ ประกันรถเติมเงิน เปิด –ปิดได้ ด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ  พร้อมโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยแบบครบวงจร ร่วมงานสัปดาห์ประกันภัย 2560 ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภายใต้แนวคิด ” เทคโนโลยีเชื่อมต่อโอกาสและความท้าทาย เพื่ออนาคตไทย Opportunities and Challenges for Thailand future” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของการทำประกันภัย อันเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงและสามารถสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ

 

ทั้งนี้ ภายในบูธบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์  ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษ ประกันวินาศภัยแบบครบวงจร เพื่อส่งเสริมธุรกิจประกันภัยและเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัยมากยิ่งขึ้น อาทิ โปรโมชั่นประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 รับฟรีกระเป๋ารักษ์โลก เมื่อซื้อกรมธรรม์มูลค่าตั้งแต่ 15,000 บ.เป็นต้นไป  หรือซื้อประกันรถยนต์ชั้น 2+ และ 3+  สามารถรับสิทธิ์ส่วนลดทันที 20% พร้อมแก้วน้ำ Snow Town  มูลค่า 169 บ.    นอกจากนี้ยังมีส่วนลด 10% ของประกันเดินทางเมื่อซื้อภายในงานตั้งแต่ 1,000 บ.เป็นต้นไป   ส่วนประกันอัคคีภัยบ้านที่อยู่อาศัยและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA x 2 รับส่วนลดทันที 20 % เมื่อซื้อภายในงานเช่นกัน  โดยสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่บูธประกันภัยไทยวิวัฒน์ ภายในงานสัปดาห์ประกันภัย 2560 ระหว่างวันที่  22 -24 กันยายน 2560 ห้องเพลนารี 1 -3 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ส่งนวัตกรรมประกันภัยใหม่ ประกันรถเติมเงิน เปิด –ปิดได้ ด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ  พร้อมโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยแบบครบวงจร ร่วมงานสัปดาห์ประกันภัย 2560 ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภายใต้แนวคิด ” เทคโนโลยีเชื่อมต่อโอกาสและความท้าทาย เพื่ออนาคตไทย Opportunities and Challenges for Thailand future” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของการทำประกันภัย อันเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงและสามารถสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ

 

ทั้งนี้ ภายในบูธบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์  ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษ ประกันวินาศภัยแบบครบวงจร เพื่อส่งเสริมธุรกิจประกันภัยและเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัยมากยิ่งขึ้น อาทิ โปรโมชั่นประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 รับฟรีกระเป๋ารักษ์โลก เมื่อซื้อกรมธรรม์มูลค่าตั้งแต่ 15,000 บ.เป็นต้นไป  หรือซื้อประกันรถยนต์ชั้น 2+ และ 3+  สามารถรับสิทธิ์ส่วนลดทันที 20% พร้อมแก้วน้ำ Snow Town  มูลค่า 169 บ.    นอกจากนี้ยังมีส่วนลด 10% ของประกันเดินทางเมื่อซื้อภายในงานตั้งแต่ 1,000 บ.เป็นต้นไป   ส่วนประกันอัคคีภัยบ้านที่อยู่อาศัยและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA x 2 รับส่วนลดทันที 20 % เมื่อซื้อภายในงานเช่นกัน  โดยสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่บูธประกันภัยไทยวิวัฒน์ ภายในงานสัปดาห์ประกันภัย 2560 ระหว่างวันที่  22 -24 กันยายน 2560 ห้องเพลนารี 1 -3 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ส่งนวัตกรรมประกันภัยใหม่ ประกันรถเติมเงิน เปิด –ปิดได้ ด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ  พร้อมโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยแบบครบวงจร ร่วมงานสัปดาห์ประกันภัย 2560 ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภายใต้แนวคิด ” เทคโนโลยีเชื่อมต่อโอกาสและความท้าทาย เพื่ออนาคตไทย Opportunities and Challenges for Thailand future” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของการทำประกันภัย อันเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงและสามารถสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ

 

ทั้งนี้ ภายในบูธบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์  ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษ ประกันวินาศภัยแบบครบวงจร เพื่อส่งเสริมธุรกิจประกันภัยและเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัยมากยิ่งขึ้น อาทิ โปรโมชั่นประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 รับฟรีกระเป๋ารักษ์โลก เมื่อซื้อกรมธรรม์มูลค่าตั้งแต่ 15,000 บ.เป็นต้นไป  หรือซื้อประกันรถยนต์ชั้น 2+ และ 3+  สามารถรับสิทธิ์ส่วนลดทันที 20% พร้อมแก้วน้ำ Snow Town  มูลค่า 169 บ.    นอกจากนี้ยังมีส่วนลด 10% ของประกันเดินทางเมื่อซื้อภายในงานตั้งแต่ 1,000 บ.เป็นต้นไป   ส่วนประกันอัคคีภัยบ้านที่อยู่อาศัยและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA x 2 รับส่วนลดทันที 20 % เมื่อซื้อภายในงานเช่นกัน  โดยสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่บูธประกันภัยไทยวิวัฒน์ ภายในงานสัปดาห์ประกันภัย 2560 ระหว่างวันที่  22 -24 กันยายน 2560 ห้องเพลนารี 1 -3 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์