ตะลึงแอร์ประหยัดไฟเบอร์ 6 – บำบัดน้ำเสียด้วยโอโซนผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าไทยตบเท้าโชว์เทคโนโลยีรักษ์สิ่งแวดล้อม
ใน “วันโอโซนโลก”ที่งาน Bangkok RHVAC 2017 และ Bangkok E&E 2017

ผู้ประกอบการพร้อมใจโชว์หลากเทคโนโลยีชั้นสูงเครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้ารักษ์โลกฝีมือคนไทย พร้อมกิจกรรมเนื่องใน “วันโอโซนสากล 2560” แสดงความตระหนักในการร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยลดมลพิษในชั้นบรรยากาศโลก ภายในงาน Bangkok RHVAC 2017 และ Bangkok E&E 2017 โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานพันธมิตร ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 กันยายน 2560

Bangkok RHVAC 2017 หรืองานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และ Bangkok E&E 2017 หรืองานแสดงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Eco Innovation for a Sustainable Future” เน้นนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และแนวคิด “Smart Innovation for
an Ultimate Lifestyle” นำเสนอการเชื่อมต่อเทคโนโลยีสู่ความสะดวกสบายสูงสุดในชีวิตประจำวัน ณ ฮอลล์ 98-100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา ระหว่างเวลา 10.00-18.00 น.

หนึ่งในสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมภายในงาน ได้แก่ เครื่องปรับอากาศกินไฟน้อยที่สุดในประเทศไทยโดยฝีมือผู้ประกอบการไทย ซึ่งนำมาโชว์เป็นครั้งแรกในงาน Bangkok RHVAC 2017 เครื่องปรับอากาศดังกล่าวได้รับการรับรองประสิทธิภาพข้างต้นจากการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยวัดจากค่า EER และ BTU ที่ตรวจวัดได้สูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องปรับอากาศในรุ่นเดียวกัน เปรียบได้กับประสิทธิภาพประหยัดไฟ “เบอร์ 6” หรือสูงกว่ามาตรฐานสูงสุดในปัจจุบันที่เบอร์ 5 โดยการติดตั้งเครื่องปรับอากาศข้างต้นขนาด 12000 BTU จะสามารถลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่อากาศได้ถึง 202 กิโลกรัมต่อปี เครื่องปรับอากาศนี้ทรงประสิทธิภาพสูงในการระบายความร้อน ให้ความเย็นที่ดีเยี่ยม โดยเพิ่งเริ่มวางจำหน่ายได้เป็นเวลา 2 เดือน และได้รับการตอบรับที่ดีเป็นอย่างมากจากผู้ซื้อ

ภายในงาน Bangkok RHVAC 2017 และ Bangkok E&E 2017 ผู้ประกอบการไทยผู้ผลิตระบบโอโซนบำบัดน้ำประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Ozone Water System) ยังจัดแสดงและสาธิตการทำงานของเทคโนโลยีสีเขียว (Green Product) ที่ได้เริ่มมีการนำมาใช้อย่างจริงจังแล้วโดยห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล และท่าอากาศยานในประเทศ รวมถึงท่าอากาศยานในประเทศฟิลิปปินส์ ระบบดังกล่าวเป็นการใช้เครื่องผลิตโอโซนด้วยกระบวนการ Hi-Volt หรือไฟฟ้าแรงสูง เพื่อผลิตโอโซนเพื่อบำบัดน้ำเสียทดแทนการใช้สารเคมีซึ่งที่ผ่านมาก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษเป็นอย่างมาก เทคโนโลยีนี้นับเป็นหนึ่งเทคโนโลยีที่ตอบรับมาตรการเชิงลึกของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ซี่งที่ผ่านมาได้ร่วมรณรงค์สนับสนุนให้อาคารใน ประเทศใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การสนับสนุนค่าไฟหน่วยละ 2 บาทแก่ผู้ที่ติดตั้งระบบโอโซนบำบัดนี้ในหน่วยงานหรือองค์กรของตน เป็นต้น

ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าชมศักยภาพของเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้ารักษ์สิ่งแวดล้อมภายในงาน Bangkok RHVAC 2017 และ Bangkok E&E 2017จากหลากหลายผู้ประกอบการไทย รวมทั้งจากนานาประเทศ อีกมากมายรวม 961 คูหา จากกว่า 330 บริษัท โดยเปิดให้นักธุรกิจเยี่ยมชมและเจรจาธุรกิจ ในวันที่ 7-9 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00-18.00 น. และในวันที่ 10 กันยายน 2560 ในช่วงเวลาเดียวกันจะเปิดจำหน่ายปลีกแก่บุคคลทั่วไป โดยจะมีการจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ รวมถึงการจับรางวัลมอบเครื่องปรับอากาศแก่ผู้ที่เข้าชมงาน

อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญภายในงาน คือ งานฉลอง “วันโอโซนสากล 2560” หรือ World Ozone Day 2017 ในวันนี้ (8 กันยายน 2560) โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดให้มีการให้ความรู้และรณรงค์สร้างจิตสำนึกในเรื่องของสภาวการณ์สิ่งแวดล้อมและชั้นบรรยากาศโลก มีการ ฝึกอบรม “Train the Trainers” สำหรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่นิสิตนักศึกษาต่อไป

ในการนี้ นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า “การจัดกิจกรรมวันโอโซนสากล 2560 เป็นการร่วมเฉลิมฉลองไปพร้อมกับนานาประเทศทั่วโลก เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ‘พิธีสารมอนทรีออล’ ว่าด้วยสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงถือโอกาสนี้จัดกิจกรรมวันโอโซนสากล 2560 เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตที่ให้ความสำคัญในการลด-เลิกใช้สารทำลายชั้นโอโซนอันจะช่วยลดภาวะโลกร้อน”

ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าชมศักยภาพของเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้ารักษ์สิ่งแวดล้อมภายในงาน Bangkok RHVAC 2017 และ Bangkok E&E 2017จากหลากหลายผู้ประกอบการไทย รวมทั้งจากนานาประเทศ อีกมากมายรวม 961 คูหา จากกว่า 330 บริษัท โดยเปิดให้นักธุรกิจเยี่ยมชมและเจรจาธุรกิจ ในวันที่ 7-9 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00-18.00 น. และในวันที่ 10 กันยายน 2560 ในช่วงเวลาเดียวกันจะเปิดจำหน่ายปลีกแก่บุคคลทั่วไป โดยจะมีการจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ รวมถึงการจับรางวัลมอบเครื่องปรับอากาศแก่ผู้ที่เข้าชมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน Bangkok RHVAC 2017 และ Bangkok E&E 2017 โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานพันธมิตร คลิก www.bangkok-rhvac.com และ www.bangkok-electricfair.com หรือโทรสายตรงการค้าระหว่างประเทศ 1169

No more articles