fbpx
กิจกรรม "Talent Mobility Fair 2017" 13 -

กิจกรรม “Talent Mobility Fair 2017”

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการจัดกิจกรรม “Talent Mobility Fair 2017” วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

วัตถุประสงค์ของงาน: เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ระหว่างศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility รวมถึงหน่วยงานร่วมดำเนินการอื่นๆ ทั้งจากภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษา กับสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม

สมัครเข้าร่วมงานผ่าน Link ดังต่อไปนี้ https://goo.gl/forms/y8mmxLVrfOj9CueH2

สำหรับผู้ประกอบการที่มีปัญหาด้านกระบวนการผลิต หรือ การวิจัยพัฒนาในบริษัท สามารถแจ้งโจทย์พร้อมข้อมูลโดยสังเขปมาได้ในแบบฟอร์มการสมัคร ทั้งนี้เพื่อให้ทีมงานดำเนินการสรรหานักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับโจทย์ของท่าน ร่วมพูดคุยและแสวงหาความร่วมมือภายในงาน

สมัครโจทย์วิจัยเพื่อเข้าร่วมการ Matching กับนักวิจัยภายในงาน ผ่าน Link ดังต่อไปนี้ https://goo.gl/forms/2Wazq6UqBnhXV4si2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย www.rdi.or.th ; www.fti.or.th

โทรศัพท์ 0-2345-1236

ติดตามข้อมูลต่างได้ที่เพจสถาบันฯ https://www.facebook.com/rdi.fti/