fbpx
“กระทรวงพลังงาน” โชว์ศักยภาพ 2 อบต. “สุดยอด” ต้นแบบท้องถิ่นบริหารจัดการพลังงานครบวงจรยอดเยี่ยม 13 -

“กระทรวงพลังงาน” โชว์ศักยภาพ 2 อบต. “สุดยอด” ต้นแบบท้องถิ่นบริหารจัดการพลังงานครบวงจรยอดเยี่ยม

“กระทรวงพลังงาน” โชว์ศักยภาพ 2 อบต. “สุดยอด” ต้นแบบท้องถิ่นบริหารจัดการพลังงานครบวงจรยอดเยี่ยม

กระทรวงพลังงาน Show case พื้นที่ภาคกลาง-เหนือ ท่ามะนาว จังหวัดลพบุรี และคลองน้ำไหล จังหวัดกำแพงเพชร ต้นแบบท้องถิ่นบริหารจัดการตนเองด้านพลังงาน การันตรีด้วยรางวัล “สุดยอดคนพลังงาน” ระดับจังหวัด และระดับภาค สาขาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการพลังงานครบวงจรยอดเยี่ยม

นายอรุณ ยิ้มประเสริฐ พลังงานจังหวัดลพบุรี เปิดเผยถึงศักยภาพของ อบต.ท่ามะนาวว่า อบต.ท่ามะนาว จังหวัดลพบุรี นับเป็นความสำเร็จและความภูมิใจ ของกระทรวงพลังงานและชุมชนที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการจัดการพลังงานอย่างครบวงจร จนกระทั่งได้รับรางวัลสุดยอดคนพลังงานทั้งในระดับจังหวัด และระดับภาคในสาขาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการพลังงานครบวงจรยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นเวทีการประกวดเนื่องในวาระครบรอบ 10 ปี พลังงานชุมชน โดยมีผลงานด้านการบริหารจัดการพลังงานที่ชัดเจนในการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนทั้งในครัวเรือน การประกอบอาชีพ ไปจนถึงการต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้พลังงานชุมชนที่เปิดโอกาสให้ชุมชนต่างๆ ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้เพื่อไปต่อยอดใช้ในชุมชนตนเองได้ อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ เช่น ระบบประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบโซลาร์ลอยน้ำเพื่อการเกษตร และศูนย์การเรียนรู้พลังงานชุมชน ก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรระดับครัวเรือน ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร และขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร และก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรระดับชุมชน ประกอบด้วย ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 บ่อ สถานีควบคุมแรงดันก๊าซชีวภาพ จำนวน 4 สถานี ท่อส่งจ่ายก๊าซชีวภาพความยาวประมาณ 4,166 เมตร และเตาชีวภาพสำหรับครัวเรือน จำนวน 130 ครัวเรือน ซึ่งจากการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนอย่างครบวงจรส่งผลให้ชุมชนในพื้นที่ อบต.ท่ามะนาว สามารถลดรายจ่ายครัวเรือนจากการลดการใช้ก๊าซหุงต้ม น้ำมันดีเซล ไฟฟ้า ตลอดจนแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยน้ำเสียของฟาร์มสุกร ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 309 ตันต่อปี จนนำไปสู่การเป็นต้นแบบชุมชนพึ่งพาตนเองด้านพลังงานอย่างยั่งยืน

นางสาวเกยูร ช่ออัญชัญ พลังงานจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยถึงความสำเร็จของ อบต.คลองน้ำไหลว่า สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมกับทาง อบต.คลองน้ำไหล และชุมชนตำบลคลองน้ำไหล ในการขับเคลื่อนโครงการวางแผนพลังงานชุมชนในปี 2552-2558 ในการบูรณาการพลังงานทดแทนให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตและทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน สร้างรายได้จากพลังงานทดแทน และยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืน อาทิ การสร้างรายได้จากจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากหัวไร่ปลายนา เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ข้าว และการส่งเสริมการใช้แก๊ซชีวภาพจากมูลสุกรทดแทนก๊าซแอลพีจีในใครัวเรือน ปัจจุบันสามารถขยายผลบ่อแก๊สชีวภาพขนาด 7 ลูกบาศก์เมตรได้ จำนวน 150 บ่อ ผลิตแก๊สชีวภาพได้ 44,073.75 กิโลกรัมต่อปี คิดเป็นมูลค่าปีละ 1,057,770 บาท ลด CO2 ได้ปีละ 13,574 ตัน เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ปีละ 13,574 ต้น ลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ปีละ 50,400 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 604,800 บาทต่อปี  ซึ่งคิดเป็นมูลค่าการลดค่าใช้จ่ายรวมปีละ 1,662,570 บาท

จากความสำเร็จที่ผ่านมาทำให้ อบต.คลองน้ำไหลได้รับรางวัลอันดับ 1 อบต.Energy Award ปี 2557 และได้รับรางวัลสุดยอดคนพลังงานระดับจังหวัด และระดับภาค ในสาขาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการพลังงานครบวงจรยอดเยี่ยม ในวาระครบรอบ 10 ปี พลังงานชุมชนอีกด้วย

ทั้งนี้ อบต.ท่ามะนาว จังหวัดลพบุรี และอบต.คลองน้ำไหล จังหวัดกำแพงเพชร เป็นหนึ่งในชุมชนชนที่มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัลสุดยอดคนพลังงานระดับประเทศ ที่จะมีการตัดสินและมอบรางวัลในวาระครบรอบ 10 ปีพลังงานชุมชน ในระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2560 ณ ห้องไดมอน ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  ภายในงานนอกจากพิธีมอบรางวัลสุดยอดคนพลังงานระดับประเทศโดย พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ยังมีกิจกรรม “Open House เปิดบ้าน…พลังงานชุมชน” ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี ที่จะมีการรวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานที่พัฒนาโดยความร่วมมือของ กระทรวงพลังงานและชุมชนท้องถิ่นจากทั่วทุกภาค นำมาจัดแสดงให้เห็นถึงความผสมกลมกลืนระหว่างเทคโนโลยีพลังงานกับวิถีชีวิตชุมชนทั้ง 4 ภาค ซึ่งผู้เข้าชมในงาน นอกจากจะมาร่วมชมเพื่อเป็นองค์ความรู้แล้ว ภายในงานยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชนลดใช้พลังงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์รับรองจากกระทรวงพลังงาน และสินค้า OTOP จากทุกภาคของประเทศ มาร่วมจำหน่ายให้ได้ช้อปทั้งองค์ความรู้และช้อปของกินของใช้ตลอดการจัดงาน