fbpx
เชิญชวนน้องๆส่งไอเดียด้านอวกาศ ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่และประกาศนียบัตร 13 -

เชิญชวนน้องๆส่งไอเดียด้านอวกาศ ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่และประกาศนียบัตร

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญชวนน้องๆส่งไอเดียด้านอวกาศ ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่และประกาศนียบัตรสมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อมูลเพิ่มเติม http://learn.gistda.or.th/youth-presenter-2/