fbpx
SPU : Yes SPU !! GRADUATE SCHOOL 2017 SPU จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท-เอก 2560 (ช่วงบ่าย ) 26 ส.ค.60 13 -

SPU : Yes SPU !! GRADUATE SCHOOL 2017 SPU จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท-เอก 2560 (ช่วงบ่าย ) 26 ส.ค.60

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
(ช่วงบ่าย)  ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560

ตั้งแต่เวลา 12.00 .00 – 17.00 น.  **ลงทะเบียนรายงานตัว เวลา 12.30 น.

ณ บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 6 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2560
*เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะ
ตรวจสอบจากหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัดอีกครั้ง

กำหนดการ รายละเอียด คลิก https://www.spu.ac.th/activities/13451#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการSPU