fbpx
ร่วมค้นหาขุมทรัพย์ STI สร้างนวัตกรรมบนฐานข้อมูล ความรู้งานวิจัย 13 -

ร่วมค้นหาขุมทรัพย์ STI สร้างนวัตกรรมบนฐานข้อมูล ความรู้งานวิจัย

ในวันที่ 28-29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ภายในงานท่านจะได้พบกับงานสัมมนาและนิทรรศการเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยผ่านความร่วมมือของสมาชิก ศปว.

สอบถามเพิ่มเติม 02-237-3222-4 ต่อ 101 หรือสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่  www.nia.or.th/sti2017