fbpx
ทรู ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จัดรายการพิเศษ “พระแม่ไทย” 13 -

ทรู ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จัดรายการพิเศษ “พระแม่ไทย”

ทรู ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จัดรายการพิเศษ
“พระแม่ไทย” 12 ส.ค. นี้ เวลา 06.00 – 21.00 น. ทาง TNN 2 เชิญชมสารคดี
“จากขุนเขา…สู่ศิลปาชีพ” ละครเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “ป่ารักน้ำ” และ “ไหมของแม่”
พร้อมอีกหลากหลายรายการ ให้ประชาชนได้รับชมและรู้ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 กลุ่มทรู จัดรายการพิเศษ “พระแม่ไทย” ในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี โดยคัดสรรรายการและภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติอันทรงคุณค่าหลากหลายเรื่องราวจากหน่วยงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับชม และรู้ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของแม่แห่งแผ่นดินที่ทรงมีต่อ พสกนิกรชาวไทย ซึ่งในปีนี้ มีสารคดีเทิดพระเกียรติชุด “จากขุนเขา…สู่ศิลปาชีพ” ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้จัดทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อแสดงถึงคุณค่า และความงดงามของผลงานหัตถกรรมไทยที่สะท้อนศิลปะวิทยาการ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขา จากสายพระเนตรอันล้ำลึกในการอนุรักษ์และสนับสนุนหัตถศิลป์ของชาวไทยภูเขาให้ยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีละครเฉลิมพระเกียรติ ได้แก่ เรื่อง “ป่ารักน้ำ” จากกองทัพไทย ที่ถ่ายทอดเรื่องราวอันน่าประทับใจของความร่วมแรงร่วมใจในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในเขตภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี สระแก้ว) สืบสานพระราชดำริในการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่านี้ให้ยั่งยืน ยิ่งไปกว่านั้น ยังจะมีละครเฉลิมพระเกียรติที่จะฉายเป็นครั้งแรก ได้แก่ เรื่อง “ไหมของแม่” จากบริษัท SAFE STUDIO ที่จะเชื่อมคนรุ่นใหม่ให้หันกลับมาเห็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่นำความทันสมัยมาพัฒนาและส่งเสริมอาชีพชาวบ้าน โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยทรูวิชั่นส์ จะออกอากาศ ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคมนี้ เวลา 6.00– 21.00 น. ทาง TNN 2 (ทรูวิชั่นส์ช่อง 784)