fbpx
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เชิญร่วมประกวดภาพถ่ายและภาพยนตร์สั้น 13 -

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เชิญร่วมประกวดภาพถ่ายและภาพยนตร์สั้น

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประกวดภาพถ่ายและภาพยนตร์สั้น หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ Creative Industry Village : CIV จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน กับโครงการมิติใหม่การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเชิงวัฒนธรรมและบริการที่มีคุณค่าสูง (Creative, Culture & High Value Services) ภายใต้หัวข้อ“เที่ยวสบายๆ สไตล์ยูนิคสยาม 1 วัน 1 พัน”
เปิดรับผลงานตั้งแต่ 20 กค.-20 ส.ค 2560 เป็นต้นไป
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวโหลดใบสมัคร ได้ที่ www.northernciv.com หรือโทร. 02-9600262-4