ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม Village
E-Commerce (ONDE Village E-Commerce Grand Opening) ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบางกอกชฎา ถ.รัชดาภิเษก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
กิจกรรมเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน และประชาชนที่เกี่ยวข้องเข้าใจประโยชน์และวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมทั้งการบูรณาการหน่วยงานด้านการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-Commerce) เพื่อร่วมกันส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน ในเศรษฐกิจฐานราก ให้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ เพื่อมุ่งตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
• เปิดตัวโครงการใหญ่ ส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์ขายสินค้าให้คนเมือง
• ร่วมบูรณาการการส่งเสริมอีคอมเมิร์ซ ให้กับผู้ประกอบการไทย
• กิจกรรมส่งเสริมอีคอมเมิร์ซ ของหน่วยงานระดับประเทศของไทย
• กลยุทธ์การส่งเสริมร้านค้าออนไลน์ระดับชุมชน
• จับรางวัล อุปกรณ์ทางดิจิทัล ที่ส่งเสริมการทำอีคอมเมิร์ซ ตลอดงาน!!
จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำประโยชน์ที่ได้จากโครงการไปส่งเสริมการใช้ดิจิทัลให้เกิดประโยชน์กับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ต่อไป ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน และโปรดจัดส่งตอบรับการเข้าร่วมงานและติดตามรายละเอียดได้ผ่านทางตอบรับการเข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ที่ http://ecommerce.onde.go.th
หรือ Facebook : @VillageECommerceTH
กิจกรรมดีๆ ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมลุ้นรับรางวัลใหญ่ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ภายในงาน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ นางสาวสุรีรัตน์ สีธูป โทรศัพท์ 087-670- 2060 นางสาวลิตา หลิวเจริญสกุล โทรศัพท์ 094-249-4737 E-Mail : [email protected]

No more articles