fbpx
ขอเชิญทุกท่าน ร่วมงาน “ตลาดนัดสิ่งประดิษฐ์พิชิต DIY (Do It Yourself)” 13 -

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมงาน “ตลาดนัดสิ่งประดิษฐ์พิชิต DIY (Do It Yourself)”

ศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ รังสิต ร่วมกับสมาคมการประดิษฐ์ไทย ขอเชิญทุกท่าน ร่วมงาน “ตลาดนัดสิ่งประดิษฐ์พิชิต DIY (Do It Yourself)” ภายในงานจะได้พบกับการแสดงนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ การสาธิตสิ่งประดิษฐ์ และผลงานต่างๆ ของนักสร้างสิ่งประดิษฐ์ วันที่ 1-7 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ รังสิต ชั้น G