fbpx
การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “มหัศจรรย์ตะวันตก : Miracle of West”2017 13 -

การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “มหัศจรรย์ตะวันตก : Miracle of West”2017

การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า
“มหัศจรรย์ตะวันตก : Miracle of West”
ระหว่างวันที่ 26 – 30 กรกฎาคม 2560
ณ บริเวณข้างสนามกีฬากลีบบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 กำหนดจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “มหัศจรรย์ตะวันตก : Miracle of West” ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00-22.00 น. ณ บริเวณข้างสนามกีฬากลีบบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP, SMEs, วิสาหกิจชุมชน และสินค้าจากเมืองทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และเมืองกวางซี สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมจำนวนทั้งสิ้น 3๐๐ คูหา การจัดแสดงนิทรรศการศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ด้าน “เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)” นวัตกรรมด้านอาหารที่ผ่านกระบวนการศึกษาและออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของคนในยุคปัจจุบันมาจำหน่ายเช่น ผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวสดพร้อมดื่ม ที่สามารถพกพาได้สะดวก หรือ แฟรนช์ฟรายจากแห้ว ซึ่งถือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น และการจัดกิจกรรมการแสดงฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปิน ได้แก่ ลุลา, หญิง ธิติกานต์, โก๊ะ นิพนธ์, แปม ไกอา (หน้ากากโพนี่ The Mask Singer) และจัสติน พร้อมทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย กิจกรรมนาทีทอง กิจกรรม “แช๊ะ&แชร์” พร้อมรับของที่ระลึกภายในงาน อีกทั้งการเลือกซื้อสินค้าภายในงานยังมีสิทธิ์ลุ้นรับสร้อยคอทองคำ และรถจักรยานยนต์
“สนับสนุนสินค้าเชิงพาณิชย์ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ผลักดันสู่สากล ด้วยผลิตผลทวารวดี”