fbpx
นิทรรศการศิลปะ "Supmanee's Art in Nature 13 -

นิทรรศการศิลปะ “Supmanee’s Art in Nature

ขอเชิญชมงานแสดงนิทรรศการศิลปะ “Supmanee’s Art in Nature” โดยศิลปินทรัพย์มณี ชัยแสนสุข ณ หอศิลป์จามจุรี ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน-1ตุลาคม 2560 เปิดงาน วันที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 18.00น.
นิทรรศการศิลปะ “”Supmanee’s Art in Nature” หรือ”ธรรมชาติของทรัพย์มณี” นำเสนอเรื่องราวการบอกเล่าผลงานผ่านทางศิลปะด้านจิตรกรรม โดยใช้เทคนิคสีอครีลิกสร้างสรรค์ผลงาน นำเสนอเนื้อหาความงามของธรรมชาติจากจิตใต้สำนึกที่สั่งสมข้อมูลผ่านการสังเกตรูปแบบการซ้อนทับ ห่อหุ้ม เติบโต เคลื่อนไหว ของต้นไม้ ใบหญ้า ดอกไม้ ฯลฯ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน โดยใช้น้ำและสีสันที่ชอบเป็นสื่อเพื่อสร้างรูปทรงออแกนิก ให้รู้สึกถึงความลึกลับ ซับซ้อน อบอุ่น สนุกสนาน และอิสระ ซึ่งเป็นความงดงามของชีวิต และช่วยบำบัดจิตใจให้ดีขึ้น
ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0622616692