“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลุกธุรกิจ และผู้ประกอบการสังคม รวมพลังเพื่อความยั่งยืน
เปิดไอเดียจ๊าบๆ คนรุ่นใหม่ไฟแรง พร้อมให้จับคู่เป็นพันธมิตรแก้ไขปัญหาสังคม”

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับงานด้านการพัฒนาควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตามวิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market work for Everyone” โดยส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียน และผู้ลงทุน คำนึงถึงประเด็นทางสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล และยังได้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงบริษัทจดทะเบียนกับภาคสังคม ผ่าน SET Social Impact Platform เพื่อส่งเสริมการลงทุนเพื่อสังคม นั่นหมายถึงการนำทรัพยากรขององค์กร มาลงทุน โดยไม่ได้หวังแต่เพียงผลกำไร แต่ยังมุ่งสร้างผลลัพธ์ทางสังคมไปควบคู่กัน ซึ่งภาคธุรกิจสามารถทำได้โดยการนำทรัพยากร ได้แก่ เงินทุน หรือ ความรู้ความสามารถ การให้สถานที่หรือช่องทางจำหน่ายสินค้า เป็นต้น มาสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคม

เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ และทำเรื่องนี้อย่างจริงจัง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงจะได้จัดงาน SET Social Impact Day 2017: Partnership for the Goals “รวมพลังเพื่อความยั่งยืน” เป็นปีที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ถ.รัชดาภิเษก เพื่อให้นักธุรกิจมาค้นหา และเจอกับผู้ประกอบการสังคม หรือ Social Enterprise (SE) ที่ยกทีมมาร่วมในงานนี้ กว่า 30 ราย เพื่อนำเสนอไอเดีย ผลงานแก้ไขปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ทั้งด้านชุมชน สิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส สุขภาพและการศึกษา ตลอดจนสะท้อนอุปสรรค และความต้องการในการพัฒนาให้ภาคธุรกิจรู้อย่างตรงไปตรงมา จะได้นำไปสู่การร่วมมือเป็นพันธมิตร เพื่อทำให้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแลแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

“งาน SET Social Impact Day เป็นงานที่ภาคธุรกิจจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหาสังคมที่แต่ละธุรกิจเพื่อสังคมต้องการแก้ไข พร้อมทั้งทราบความต้องการของธุรกิจเพื่อสังคม ที่ภาคธุรกิจจะสามารถต่อยอดได้ อันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ภาคธุรกิจจะได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน” นางเกศรากล่าว

ปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนฯ ให้ความสนใจเป็นสมาชิกโครงการ SET Social Impact นี้แล้ว 60 ราย และกิจการสังคมลงทะเบียนเป็นเครือข่ายแล้วเกือบ 60 บริษัท และมียอดผู้เข้ามาดูข้อมูลการลงทุนเพื่อสังคม ผู้ประกอบการเพื่อสังคน นโยบายธุรกิจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านเว็บไซต์ www.SETSocialImpact.com กว่า 130,000 วิวแล้ว

อย่างไรก็ตาม ในงาน SET Social Impact Day 2017 ยังจะมีการนำเสนอบทพิสูจน์ผลลัพธ์จากการลงทุนเพื่อสังคม (Social Impact Investment) อีกทั้งมีการจัดเสวนา แชร์ความรู้จากผู้ลงมือทำจริง ในการแก้ไขปัญหาสังคมสู่การต่อยอดธุรกิจและสังคมที่ดี นอกจากนี้ยังมีบูธของกิจการเพื่อสังคมคนรุ่นใหม่ ซึ่งนำผลิตภัณฑ์ บริการ ที่มีความโดดเด่น สร้างสรรค์ และตอบโจทย์สังคมได้อย่างแท้จริงมาแสดง อาทิ ผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับชีวิตอาชีพให้ชุมชนสตรีทางภาคใต้ การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ผลิตภัณฑ์เพื่อให้อาชีพและกำลังใจกับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบโดยมืออาชีพแต่เย็บด้วยหัวใจของผู้ด้อยโอกาส นวัตกรรมทางการศึกษาที่เข้าถึงความสนใจของผู้เรียน โปรแกรมการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน เครื่องฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โปรแกรมลดเครียดสร้างสุขในที่ทำงาน โปรแกรมการค้นหาตัวตนและอาชีพที่ใช่ให้เด็กมัธยมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำซีเอสอาร์ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในงาน SET Social Impact Day ด้วย

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสอบถามรายละเอียดได้ที่ SET Contact Center 0 2009 9999 หรือติดต่อลงทะเบียนที่หน้างาน

No more articles