fbpx

CHANGE cancer
มะเร็ง “เปลี่ยน” คุณให้ก้าวต่อไปอย่างไร

ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็งขอเชิญผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัว ร่วมส่งเรียงความเข้าประกวดในหัวข้อ “เปลี่ยน” โดยบอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์โรคมะเร็งเปลี่ยนคุณอย่างไร และการเปลี่ยนทำให้ชีวิตของคุณก้าวต่อไปอย่างไร

ชิงรางวัลมูลค่ารวม 300,000 บาท

กติกาการประกวด :

• ผู้ส่งเรียงความเข้าประกวดเป็นผู้ป่วยมะเร็งหรือครอบครัว ไม่จำกัดอายุ โดยส่งได้ท่านละ 1 เรื่อง
• เขียนเป็นเรียงความร้อยแก้วความยาวอย่างน้อย 1 หน้า แต่ไม่เกิน
2 หน้ากระดาษ A4 เขียนด้วยมือหรือพิมพ์ (ในกรณีพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ให้ใช้ตัวอักษร Cordia New หรือ Angsana New ขนาดตัวอักษร 16)
• ตั้งชื่อเรียงความโดยต้องมีคำว่า “เปลี่ยน” ในชื่อ
• เนื้อหาต้องสื่อถึง “การเปลี่ยน” ที่ทำให้คุณก้าวต่อไปเมื่อประสบกับโรคมะเร็ง
• ท้ายเรียงความเขียนชื่อ-สกุล(ผู้เขียน) ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์หรือ Line ID ที่ชัดเจน เพื่อใช้ในการประสานงาน

เกณฑ์การตัดสิน :
1. สามารถสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลง เมื่อประสบกับโรคมะเร็ง
2. สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการต่อสู้มะเร็ง
3. รูปแบบการนำเสนอเรื่องราวมีความน่าสนใจ

ช่องทางการส่งเรียงความ :
• ส่งผลงานมาทาง Inbox Facebook : ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง
• ส่งผ่านหน้าเว็ปไซด์ www.siamca.com
• ทางอีเมลที่ [email protected]
• ส่งทางไปรษณีย์ที่ ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง
เลขที่ 213/5 อาคารอโศกทาวเวอร์ ชั้น 6 ถ.สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

***กำหนดส่งเรียงความตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2560***
ประกาศผลผู้เข้ารอบได้รับรางวัล 6 คนสุดท้าย ต้นเดือนกันยายน 2560

***เงื่อนไขเพิ่มเติม***
• เรียงความทุกเรื่องที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่จะใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ต่อสังคมตามที่เห็นสมควร
• ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันยุติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง โทรศัพท์ 02-664-0079

No more articles