fbpx
การประกวดการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาไทย ชิงทุนการศึกษาเรียนต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น 13 -

การประกวดการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาไทย ชิงทุนการศึกษาเรียนต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น

การประกวดการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาไทย
Mainichi Futaba Scholarship ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “รวมใจไทย – ญี่ปุ่น”
ชิงทุนเรียนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น 1 ปี มูลค่ากว่า 3 แสนบาท(พร้อมตั๋วเครื่องบิล) เปิดโอกาสให้กับนิสิตนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ และบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปี โดยจัดให้มีการแข่งขันในวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2560 ภาย ในงาน “นิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศครั้งที่ 36 (Study In Fair 2017) ณ โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอรพอยต์เทอมินอล 21ชั้น C กรุงเทพฯ
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://www.study-in-japan.com
หรือ โทรฯสอบถามที่ 02 6580555,034 271515
สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 20 สิงหาคม 2560