fbpx
กลุ่มทรู สร้างสรรค์รายการทีวี Plook Education สอนสนุก ฟุตฟิตฟอไฟ...ภาษาอังกฤษน้องๆ ชั้นป.1 – ป.3 13 -

กลุ่มทรู สร้างสรรค์รายการทีวี Plook Education สอนสนุก ฟุตฟิตฟอไฟ…ภาษาอังกฤษน้องๆ ชั้นป.1 – ป.3

กลุ่มทรู สร้างสรรค์รายการทีวี Plook Education สอนสนุก ฟุตฟิตฟอไฟ…ภาษาอังกฤษน้องๆ
ชั้นป.1 – ป.3 ร่วมยกระดับทักษะความรู้ภาษาอังกฤษตามแนวทางโครงการ “คอนเน็กซ์-อีดี”
พร้อมให้ชมได้ทั่วประเทศ ทางช่องทรูปลูกปัญญา (ทรูวิชั่นส์ช่อง 37 และ 111)

กลุ่มทรู หนึ่งใน 12 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้งโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (คอนเน็กซ์-อีดี) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ร่วมสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนประชารัฐและเยาวชนทั่วประเทศ ผลิตรายการโทรทัศน์ “Plook Education” สอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ดำเนินการสอนโดยครูเจ้าของภาษา ตามหลักสูตรของ True Click Life English Genius ที่มุ่งเน้นกระบวนการเรียน การจัดการอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการทำกิจกรรมที่สนุกสนานเพลิดเพลิน ผ่านสื่อมัลติมีเดียต่างๆ ทั้งแอนิเมชั่น เพลง เกม กระตุ้นให้น้องๆ นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงได้ โดยเน้นครอบคลุมทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน สนุกไปกับเทคนิคและเรียนรู้การอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษในแบบฉบับฟุตฟิตฟอไฟ พร้อมบูรณาการสอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรมและจริยธรรมลงในบทเรียน

ทั้งนี้ รายการ Plook Education ได้ริเริ่มขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางเรียนรู้เพิ่มเติมด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนในโรงเรียนประชารัฐภายใต้การดูแลของโครงการคอนเน็กซ์-อีดี ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่จะยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐานสากลตามแนวทางโครงการสานพลังประชารัฐ โดยจะนำรายการเผยแพร่ออกอากาศผ่านชุดอุปกรณ์และสื่อ ICT โรงเรียนประชารัฐ ซึ่งขณะเดียวกัน เปิดให้น้องๆ ทั่วประเทศและผู้ที่สนใจ สามารถติดตามรับชมรายการได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00-9.30 น. ทางช่องทรูปลูกปัญญา (ทรูวิชั่นส์ ช่อง 37 และ 111) และยังสามารถรับชมผ่านกล่องรับสัญญาณระบบอื่นๆ ได้แก่ PSI ช่อง 188 และ DTV ช่อง 315