fbpx
ประกวดเพลง 'ช่อสะอาดต้านทุจริต' ประจำปี 2560 13 -

ประกวดเพลง ‘ช่อสะอาดต้านทุจริต’ ประจำปี 2560

ประกวดเพลง ‘ช่อสะอาดต้านทุจริต’ ประจำปี 2560

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพลง ‘ช่อสะอาดต้านทุจริต’ ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัลกว่า 700,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่และรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ผ่านบทเพลงที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่
2. เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ประชาชนหันมาตระหนักถึงภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ
3. เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลงานเพลงต่อต้านการทุจริตที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นจากการประกวดไปสู่สาธารณชนทั้งในสื่อทีวี วิทยุ และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างสังคมไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อไปในอนาคต
4. เพื่อสร้างนักแต่งเพลงหน้าใหม่ทั้งในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เพื่อปูทางสู่วงการวิชาชีพต่อไป

ประเภทการประกวด
1. ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา
2. ประเภทบุคคลทั่วไป
หมายเหตุ
จะสมัครเดี่ยวหรือเป็นทีมก็ได้ โดยสมาชิกในทีมต้องไม่เกิน 3 คน

บทเพลงที่ใช้ประกวด
1. ต้องเป็นบทเพลงที่ได้แต่งขึ้นใหม่ (ทั้งเนื้อร้องและทำนอง) โดยไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่ได้ลอกเลียนแบบมาจากผลงานของผู้อื่น หากคณะกรรมการพบว่าทำผิดกติกาให้ถือว่าเป็นโมฆะ และจะตัดสิทธิ์ออกจากการประกวดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ในกรณีที่ตรวจสอบพบการกระทําความผิดใด ๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดเงื่อนไขการประกวด ผู้ดำเนินโครงการฯ จะไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ผู้สมัครที่ทำผิดกติกาและผิดกฎหมาย จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบมูลค่าความเสียหายจากการกระทําอันผิดกฏหมายทั้งหมด
3. เปิดรับบทเพลงทุกชนิด ทุกลีลา และทุกรูปแบบ โดยนำเสนอความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการได้อย่างเต็มที่ โดยผู้ประพันธ์เพลงสามารถส่งผลงานกี่ชิ้นก็ได้
4. ความยาวเพลงไม่เกิน 4 นาที บันทึกเสียงร้องพร้อมดนตรีมาในรูปแบบ .MP3 หรือ .WAVE FILE มีเนื้อหาปลุกใจ รณรงค์ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยการเรียบเรียงดนตรีจะเล่นกีตาร์ตัวเดียว หรือเปียโนตัวเดียว หรือจะทำดนตรีมาครบเต็มรูปแบบก็ได้
5. บทเพลงที่ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นลิขสิทธิ์ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และผู้ดำเนินโครงการฯ โดยสามารถนำบทเพลงที่ได้รับรางวัลไปเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ดัดแปลงหรือทำซ้ำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
6. การส่งบทเพลงเข้าประกวด ถือว่ายอมรับกติกาและวิธีการดำเนินการของผู้ดำเนินโครงการฯ ซึ่งการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ช่องทางส่งผลงานเพลง
1. ส่งผลงานผ่านทาง E-mail มาที่ [email protected] โดยแนบเอกสารประกอบดังนี้

ใบสมัคร
สำเนาหลักฐานของตัวท่าน เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา พร้อมลายเซ็นต์สำเนาถูกต้อง สแกนเป็น .PDF หรือ .JPG
ผลงานเพลงในรูปแบบ .MP3 หรือ .WAVE FILE
เนื้อเพลงในไฟล์ Microsoft Word
2. ส่งผลงานด้วยตนเองผ่านไปรษณีย์ โดยส่งมาที่

โครงการประกวดเพลง ‘ช่อสะอาดต้านทุจริต’
ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ทรู คอร์ปอเรชั่น ชั้น 18
เลขที่ 18 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โดยแนบเอกสารประกอบดังนี้

ใบสมัคร
สำเนาหลักฐานของตัวท่าน เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรนักเรียน นิสิต นักศึกษา พร้อมลายเซ็นต์สำเนาถูกต้อง
ผลงานเพลงในรูปแบบ .MP3 หรือ .WAVE FILE
เนื้อเพลงในไฟล์ Microsoft Word
กำหนดการระยะเวลา

เปิดตัวโครงการ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
จัดกิจกรรมนัดพบนักแต่งเพลง ‘ช่อสะอาดต้านทุจริต’ วันที่ 28 มิถุนายน 2560
เปิดรับผลงานเพลงตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2560
คัดเลือกรอบแรกระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2560
ประกาศผลรอบแรก (20 เพลง) ทางFacebook Fanpage ช่อสะอาดต้านทุจริต,www.acf.or.th และwww.trueplookpanya.com วันที่ 15 กันยายน 2560
กิจกรรม Workshop ผู้ผ่านเข้ารอบ 20 เพลงสุดท้ายใน วันที่ 29 กันยายน 2560
คัดเลือกผลงานรอบที่ 2 และประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 เพลงสุดท้ายทาง Facebook Fanpage ช่อสะอาดต้านทุจริต, www.acf.or.th และ www.trueplookpanya.com วันที่ 20 ตุลาคม 2560
ประกวดรอบชิงชนะเลิศและพิธีมอบรางวัลวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
รางวัลการประกวด

ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา
รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตร
รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
ประเภทประชาชนทั่วไป
รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตร
รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

หมายเหตุ

สำหรับวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ท่านใดที่สนใจเข้าร่วมงานนัดพบนักแต่งเพลง’งานช่อสะอาดต้านทุจริต’
รายชื่อศิลปิน
แนวสตริง > แม็ค – ศรัณย์ วงศ์น้อย / แต๊บ – ธนพล มหธร / ว่านไฉ-อคิร วงษ์เซ็ง
แนวลูกทุ่ง > บั๋ง – สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา
สามารถสำรองที่นั่งที่ 0-2764-9751 หรือลงชื่อสำรองนั่งที่ลิ๊งค์นี้…
https://www.facebook.com/Chorsaardthailand/photos/a.124490561440269.1073741828.124466651442660/139588409930484/?type=3&theater

#ช่อสะอาดต้านทุจริต #truetogether

ติดต่อสอบถาม 02-764-9751
Facebook Fanpage ช่อสะอาดต้านทุจริต