fbpx
PMG Corporation จับมือกระทรวงเศรษฐกิจ จัดงาน SMART SME EXPO 2017 กระตุ้นเศรษฐกิจกลางปี หนุน SMEs เกิดใหม่ในงาน รุกทุกช่องทางสร้างรายได้สู่ SMEs 13 -

PMG Corporation จับมือกระทรวงเศรษฐกิจ จัดงาน SMART SME EXPO 2017 กระตุ้นเศรษฐกิจกลางปี หนุน SMEs เกิดใหม่ในงาน รุกทุกช่องทางสร้างรายได้สู่ SMEs

บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จับมือพันธมิตรทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สถาบันการเงิน และสมาคม จัดงาน SMART SME EXPO 2017 รวมโอกาสสู่ความสำเร็จ SMEs 4.0 ร่วมสนับสนุน SMEs ต่อยอดธุรกิจและผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ในงาน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่กลางปี ด้วยแนวคิด Total SMEs Solutions ด้วย 5 โซลูชั่น ตอบโจทย์ครบวงจร ตั้งต้นธุรกิจ – ขยายตลาด – สร้างแบรนด์ – พัฒนาสินค้า – ที่ปรึกษา ทั้งจากภาครัฐ สถาบันการเงิน และเอกชน กว่า 500 บูธ สำหรับผู้ประกอบการ SME ทุกขนาด บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร วันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 ณ ฮอลล์ 3-4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

 นางสาวณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน ปิดเผยว่า  การจัดงานในครั้งนี้เป็นความตั้งใจที่ต้องการผสานพลังทุกภาคส่วนสนับสนุน SMEs โดยรวบรวมธุรกิจ, บริการ และความต้องการของ SMEs  มาเจอกันในงาน  ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน ภาคเอกชนที่มีสินค้าหรือบริการสำหรับ SMEs กลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์และโอกาสธุรกิจอื่นๆ  และมีการจัด Business matching จับคู่ต่อยอดทางธุรกิจให้ขายได้ในโมเดิร์นเทรดหรือคู่ค้าต่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้จัดแคมเปญ “คนซื้อได้ทอง คนขายได้เที่ยว” เมื่อจองธุรกิจหรือซื้อของ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ก็มีสิทธิ์ร่วมลุ้นได้รับทองกลับบ้าน ส่วนคนขายยังได้ลุ้นตั๋วเครื่องบิน เพื่อเป็นการกระตุ้นการซื้อขายในงานเพิ่มขึ้นด้วย

นอกจากพื้นที่แสดงบูธ ซึ่งรวมหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทสนับสนุน SME อาทิ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  และสถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุน SMEs ทั้งธนาคารรัฐและธนาคารพาณิชย์ไทย รวมทั้งธุรกิจที่น่าสนใจอีกมากมายแล้ว ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ อาทิ SMEs ไทยสู่ตลาดโลกด้วย  Alibaba, การพัฒนาสินค้าเพื่อเข้าสู่ตลาดยุคใหม่ เป็นต้น สำหรับผู้เริ่มต้นและกำลังตัดสินใจเลือกลงทุนแฟรนไชส์ มีสัมมนา “เลือกแฟรนไชส์ได้แบบมืออาชีพ” และแบรนด์แฟรนไชส์กว่า 50 แบรนด์ให้เลือกช็อปและเจรจาธุรกิจภายในงานตลอดงาน

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะผู้ร่วมจัดงานในครั้งนี้ กล่าวว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีความตั้งใจในการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการให้เข้มแข็งและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการพัฒนาธุรกิจรายสาขา ซึ่งธุรกิจแฟรนไชส์เป็นการสนับสนุนให้เกิด Business Model เพื่อกระตุ้นให้มีการขยายตัว ข้อดีของการขยายตัวด้วยแฟรนไชส์ คือการมีพี่เลี้ยงที่จะช่วยให้ผู้เริ่มต้นธุรกิจไม่ต้องศึกษาใหม่ หรือลองผิดลองถูกด้วยตนเอง ซึ่งในงาน  SMART SME EXPO 2017 นี้  ได้นํา  แฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนาจากกรมฯ กว่า 40 กิจการมาเป็นทางเลือกเพื่อให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ในงานด้วย ซึ่งทุกรายผ่านเกณฑ์แล้ว พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมให้ความรู้ และการให้คําปรึกษาในพื้นที่ให้บริการของกรมฯ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการเป็นอย่างดี

นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของ SMEs ที่เป็นแรงผลักให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ได้มีหน่วยบริการธุรกิจ คือ ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (Business Service Center) หรือ BSC ให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางธุรกิจอุตสาหกรรม บริการปรึกษาแนะนำโดยทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ อาทิ การบริหารจัดการ การบริหารการผลิต การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น รวมทั้งมีบริการปรึกษาแนะนำออนไลน์ (e-consult) และโมบายแอปพลิเคชัน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ SMEs ในยุคปัจจุบัน ทั้งนี้ ศูนย์ BSC ได้ยกบริการดังกล่าวมาให้บริการภายในงาน รวมทั้งได้ควงแขนหน่วยงานเครือข่าย คือศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SMEs (SME Support & Rescue Center) ที่ตอบโจทย์ SMEs ทั้งด้านการเงินและการพัฒนา ทั้งหมดเพื่อเป้าหมายสู่ SMEs 4.0

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดเผยว่า ในส่วนของ สสว. มีมาตรการช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการในทุกระดับ โดยโครงการต่างๆ จะมารับสมัครและประชาสัมพันธ์โครงการ รวมถึงสามารถขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก สสว. และ รับคำปรึกษาจากศูนย์บริการ SMEs ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS) อาทิ ประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน โครงการพัฒนาช่องทางการตลาด สำหรับผู้ประกอบการ SMEs และโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs ซึ่ง สสว. ต้องการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะทางออนไลน์ เพื่อให้เป็น SMEs 4.0 ให้ผู้ประกอบการมีความทันสมัยในยุคที่ก้าวไปสู่ดิจิทัล

สอดคล้องกับแนวทางของ  PMG Corporation ที่ในงานนี้จะเปิดตัวและผลักดัน Thailand Mall ซึ่งเป็น                             E- commerce นำสินค้าดีของคนไทยสู่สากล ให้เกิดเป็น “กุญแจแห่งความสำเร็จเพื่อยกระดับ SMEs ไทยสู่สากลแบบครบวงจร : One-Stop Smart SMEs National Platform” เพื่อช่วยสร้างรายได้ให้กับ SMEs  โดยร่วมกับทีมงานบริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด  ในฐานะผู้นำสตาร์ทอัพที่คว้ารางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติประจำปี 2559  ซึ่งถือเป็นการปรับโฉมครั้งใหม่ของ Thailand Mall by Buzzebees โดยสินค้าจะถูกโปรโมทและวางจำหน่ายบนช่องทางหลัก คือ เว็บไซต์ และ E-Market Place บนแอปพลิเคชัน WHATSALE รวมถึงนำมาจำหน่ายอยู่บนแอปพลิเคชันต่างๆ  ที่เป็นพันธมิตร บริษัทฯ ยังมีแผนทำรายการ TV Shopping ร่วมกับช่อง SMART SME Channel, True 49 พร้อมช่องทางส่งเสริมการขายแบบ Omni Channels อาทิ การจัดทำสินค้าบนออนไลน์     แคตตาล็อค โดยมีทีมออกแบบดีไซน์การจัดวางรูปสินค้า บริการถ่ายรูปสินค้า ทีมคอลเซ็นเตอร์ บริหารสต๊อกสินค้า จนถึงบริการแพ็คของ และจัดส่งสินค้าถึงผู้บริโภคแบบครบวงจรอีกด้วย

งาน SMART SME EXPO 2017 งานใหญ่ที่สุดแห่งปีที่รวมโอกาสสู่ความสำเร็จ SMEs 4.0 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าหรือสมัครร่วมเจรจาธุรกิจได้ที่ www.smartsmeexpo.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 086-314-1482