fbpx
จันทรเกษม รับสมัครนักศึกษาใหม่รอบ 2 พร้อมเปิด 6 สาขาวิชาชีพครู 13 -

จันทรเกษม รับสมัครนักศึกษาใหม่รอบ 2 พร้อมเปิด 6 สาขาวิชาชีพครู

จันทรเกษม รับสมัครนักศึกษาใหม่รอบ 2

พร้อมเปิด 6 สาขาวิชาชีพครู สนองความต้องการของผู้เรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560ประเภทรับตรงรอบที่ 2 ทั้งภาคในเวลาราชการและภาคนอกเวลาราชการ กว่า 40 หลักสูตร พร้อมเปิดหลักสูตร คบ. ใหม่เพิ่มอีก 6 สาขา ในกลุ่มสาขาวิชาครูที่ขาดแคลน ผู้สนใจสมัครภาคในเวลาราชการ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 มิถุนายน 2560 และภาคนอกเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้ – 20 กรกฎาคม 2560 รับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.chandra.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 2942 6800 ต่อ 7013-7017