fbpx
เพราะเราห่วงใยสุขภาพของคุณ! เช็คสุขภาพปอดฟรี ที่บีเอ็นเอช 13 -

เพราะเราห่วงใยสุขภาพของคุณ! เช็คสุขภาพปอดฟรี ที่บีเอ็นเอช

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ขอเชิญร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพปอด ในวันงดสูบบุหรี่โลก สามารถเข้ารับคำปรึกษาและประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็งปอดได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ แผนกอายุรกรรมชั้น 4

กลุ่มใดที่ควรเข้ารับการตรวจคัดกรองฯ
– ผู้ที่สูบบุหรี่
– ผู้ที่มีบุคคลในครอบครัวสูบบุหรี่หรืออยู่ใกล้ชิดกับคนสูบบุหรี่
– ผู้ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องรับมลภาวะและสารพิษต่างๆ ติดต่อกันเป็นเวลานาน เช่น ควันพิษจากรถยนต์ เหมือง โรงงานอุตสาหกรรม